Mit Lederne

Nyheder

Flere ledere tager grundlæggende lederuddannelse

11. december 2017

Efter en årrække med faldende deltagerantal på de offentlige lederuddannelser, er der nu igen vækst i andelen af ledere, som tager Den Grundlæggende Lederuddannelse. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Udviklingen glæder uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen.

Aktiviteten på Den Grundlæggende Lederuddannelse er steget med 12 procent fra 1. halvår til 2016 til 1. halvår 2017, og sammenligner man de nye tal med 1. halvår af 2015 er stigningen på 18 procent.

Statistikken viser samtidig, at der især i Nordjylland har været en markant vækst i andelen af ledere på skolebænken på Den Grundlæggende Lederuddannelse. Fra 2015 til 2017 er der således registreret en vækst i Nordjylland på 39 procent.

De udfordringer og muligheder, som digitalisering, robotter og anden ny teknologi giver, gør det endnu mere relevant og nødvendigt for ledere at blive efteruddannet

Udannelseschef hos Lederne Thomas Christensen

Lederuddannelsen er målrettet ledere med en kortere uddannelsesbaggrund, og det er ofte nye ledere fra den private sektor, som sætter sig på skolebænken i 13 kursusdage over en periode på seks måneder. Og udbyttet af uddannelsen er for langt de fleste stort, så derfor betegner uddannelseschef Thomas Christensen de stigende aktivitetskurver som særdeles positive.

LÆS OGSÅ: Tjekliste til arbejdsgiverbetalt uddannelse

- En grundig evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse, som blev foretaget sidste år, viste, at uddannelsen gør lederne bedre til at gennemføre forandringer og mere innovative – og tilmed får de gode kort på hånden, når det gælder muligheden for at finde et nyt lederjob. Så efter at vi nu i et par år har kunnet se faldende deltagelse på uddannelsen, er det særdeles positivt, at virksomhederne nu igen prioriterer at sende især de unge, nyuddannede ledere af sted på et uddannelsesforløb, som både virksomheder og ledere typisk får et stort udbytte af, siger Thomas Christensen.

Vækst og ny teknologi skaber behov for uddannelse

Uddannelseschefen mener, at den primære forklaring på stigningen er de positive vinde, der i øjeblikket blæser i dansk erhvervsliv. Og i takt med, at beskæftigelsen i Danmark stiger kvartal for kvartal, bliver der også flere ledere, hvoraf mange er unge og uerfarne og dermed i målgruppen for Den Grundlæggende Lederuddannelse.

LÆS OGSÅ: Lederuddannelse giver pote på lønsedlen

- Det bliver interessant at se, om den positive udvikling for Den Grundlæggende Lederuddannelse også kan ses på dels de andre AMU-lederuddannelser, dels på hele voksen- og efteruddannelsesområdet. Den økonomiske og beskæftigelsesmæssige vækst, mange virksomheder i øjeblikket oplever, sammenholdt med de udfordringer og muligheder, som digitalisering, robotter og anden ny teknologi giver, gør det endnu mere relevant og nødvendigt for ledere at blive efteruddannet, fastslår Thomas Christensen.

Årligt gennemfører mellem 2.000 og 3.000 ledere Den Grundlæggende Lederuddannelse.