Har du fået resten af dit ferietillæg? Tjek det på din lønseddel for august

Med den nye ferielov udbetaler de fleste virksomheder ferietillæg til deres medarbejdere to gange om året. På din lønseddel for august kan du tjekke, om du har fået udbetalt den sidste rate.

Det kan være en god idé at tjekke din lønseddel for august ekstra grundigt. Hvis du er ansat som funktionær med ret til løn under ferie og ferietillæg, skulle du nemlig gerne have fået udbetalt den sidste rate af dit ferietillæg. I hvert fald hvis din arbejdsgiver har valgt at udbetale ferietillæg to gange om året.

Tjek din lønseddel, om du har fået resten af dit ferietillæg

Tidligere udbetalte de fleste arbejdsgivere ferietillægget ad én omgang – typisk med april- eller majlønnen. Men med den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020, har din arbejdsgiver mulighed for at udbetale ferietillægget i takt med, at du afholder din ferie, eller i to årlige rater – optjent bagudrettet.

De fleste virksomheder har af administrative årsager valgt at udbetalte ferietillæg to gange årligt: Én gang til maj (optjent i perioden 1. september til 31. maj) og én gang til august (optjent i perioden 1. juni til 31. august).

Og fordi det er første år, at ferietillægget bliver udbetalt efter den nye ferielov, er der særlig god grund til at sikre dig, at du har fået det, du er berettiget til. Det forklarer Camilla Friis Lambrecht, juridisk konsulent hos Lederne.

”Lønsystemerne skal beregne og udbetale ferietillægget på en anden måde end tidligere. Og det kan godt give problemer. Derfor er det en god idé at tjekke din lønseddel for august, men selvfølgelig også for maj, hvis du ikke allerede har gjort det,” siger hun.

Hvis du er ansat med ret til løn under ferie, har du krav på et ferietillæg svarende til 1 % af din ferieberettigede løn optjent i ferieåret (september til august). Den ferieberettigede løn består af alle løndele, som er A-skattepligtige – inklusiv værdien af beskattede personalegoder, men fratrukket værdien af afholdt ferie. Din arbejdsgiver har således ret til at fratrække 4,8 % af din månedsløn i beregningsgrundlaget for ferietillægget for hver feriedag, du afholder.

Udgør din ferieberettigede løn for et helt ferieår eksempelvis 500.000 kroner, er du samlet set berettiget til et ferietillæg på 5.000 kroner, når du holder de dertilhørende 25 feriedage hos samme arbejdsgiver i ferieafholdelsesåret. Det løber fra september til december, altså i alt 16 måneder.

Bemærk, at du kan have ret til større ferietillæg end den ene procent, som fremgår af ferieloven. Det vil i så fald fremgå af din ansættelseskontrakt eller af et andet dokument, som regulerer dit ansættelsesforhold – for eksempel personalehåndbog eller overenskomst.

Hvad sker der med dit ferietillæg, hvis du fratræder?
Hvis du fratræder din stilling, skal du sikre dig, at du har fået udbetalt ferietillæg til den del af dine optjente feriedage med løn, som er afholdt inden du fratrådte.

Fratræder du eksempelvis den 31. december 2021 – og har du afholdt 3 af de 8,32 feriedage, du har optjent i perioden september til december 2021, skal du i henhold til ferieloven have afregnet 1 % ferietillæg hørende til de 3 feriedage.

Og det kan din arbejdsgiver muligvis have overset, da du er fratrådt inden det sædvanlige tidspunkt for udbetaling af ferietillægget (maj og august).

For de resterende optjente 5,32 dage, skal der afregnes 12,5 % feriegodtgørelse – typisk til Feriekonto. I de 12,5 % er indeholdt 1 % ferietillæg.

Hvad med ferie, du ikke har afholdt ved fratrædelsen?
I henhold til ferieloven kan din arbejdsgiver ikke kræve tilbagebetaling af allerede udbetalt ferietillæg, som hører til feriedage, du ikke har nået at holde, før din fratræden. En fravigelse fra dette kan dog være aftalt i en kollektiv overenskomst.

Læs mere om feriereglerne her

DE TO MODELLER FOR UDBETALING AF FERIETILLÆG

Efter den nye ferielov kan din arbejdsgiver vælge mellem to modeller for udbetaling:

Model 1
Udbetaling to gange om året (den mest udbredte).

Dit ferietillæg for perioden september til maj (9 måneder) bliver udbetalt med din løn for maj.

Dit ferietillæg for juni til august (3 måneder) bliver udbetalt sammen med din løn for august.

Model 2
Ferietillægget bliver udbetalt drypvist i takt med, at du afholder din ferie.