Mit Lederne

Nyheder

Få op til 40.000 kr. i tilskud til uddannelse

22. juni 2018

De næste fire år får ledere med en kort uddannelsesbaggrund mulighed for tilskud, når de tager videregående uddannelse på akademi- og diplomuddannelserne.

Hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse, kan du de næste fire år få et årligt tilskud på 10.000 kr.som hjælp til deltagergebyret, når du deltager i moduler på akademi- og diplomuddannelserne. 

Ordningen er et resultat af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-  og videreuddannelse som regeringen indgik med bl.a. Ledernes Hovedorganisation i oktober 2017.

” Det er en fantastisk mulighed for at komme i gang med en lederuddannelse, eller for at gøre dén uddannelse færdig,  man allerede er i gang med. Vi er godt tilfredse med, at ordningen er faldet på plads, og vi glæder os over de nye muligheder for lederne som vi håber, at mange ledere vil vælge at benytte sig af”, siger Ledernes Uddannelseschef Thomas Christensen.

Allerede fra 1. august 2018 kan du som leder med højst en erhvervsuddannelse tage moduler på akademi- eller diplomuddannelserne med de nye tilskud. Ordningen gælder de næste fire år – du kan derfor få helt op til 40.000 kr. i tilskud.

Pengene kommer fra den såkaldte Omstillingsfond, der råder i alt over 65 millioner kroner pr. år, og fordeles efter princippet om ”først til mølle”.

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at til ringe eller skrive til Birgit Thygesen i Ledernes Kompetencecenter på 32 83 34 20 eller bit@lederne.dk
 

Du kan læse Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse om ordningen her.