Det skal være slut med sexchikane på arbejdspladsen

Der skal ske et opgør med sexchikane og krænkende adfærd på arbejdspladsen – og her er Ledernes Hovedorganisation med til at gå forrest.

22. januar 2021

I Ledernes Hovedorganisation mener vi, at vejen hen mod chikanefrie arbejdspladser handler om sund, god og professionel kultur, mere end den handler om lovændringer: - Derfor går Ledernes Hovedorganisation forrest med nye værktøjer og indsatser målrettet ledere, der netop understøtter en sund og professionel kultur. Seneste skud på stammen er et helt nyt digitalt læringsforløb om forebyggelse og håndtering af sexchikane, som tilbydes gratis til alle ledere i Danmark, siger politisk chef i Ledernes Hovedorganisation, Berit Toft Fihl.

Minister: "Bryd tabuet"

Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, Peter Hummelgaard, har aktuelt rakt ud til alle landets arbejdspladser med en opfordring om at bryde tabuet og tale med hinanden om respekt og værdier og sørge for klare retningslinjer i forhold til sexchikane.

Det glæder hos Ledernes Hovedorganisation, at ministeren bakker konkret op om indsatsen.

- I Ledernes Hovedorganisation er målet om chikanefrie arbejdspladser højt på dagsordenen. Sexchikane er et uvæsen, som ikke hører hjemme på danske arbejdspladser og vi er derfor parate til en indsats, som strækker sig over flere år, siger Berit Toft Fihl.

I forbindelse med ministerens opfordring om at bryde tabuet har Arbejdstilsynet udarbejdet en række gode råd til, hvordan arbejdspladser kan forebygge sexchikane. Dem vil Ledernes Hovedorganisation naturligvis gerne dele.

Arbejdstilsynets gode råd til forebyggelse af seksuel chikane

Et godt psykisk arbejdsmiljø kan forebygge seksuel chikane. Det er derfor vigtigt, at I på arbejdspladsen løbende forebygger og sikrer, at I har de rette redskaber til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. I kan lade jer inspirere af nedenstående gode råd til at forebygge seksuel chikane:

Det kan du gøre som leder

 • Sørg for fælles og velkendte normer og værdier for adfærd på arbejdspladsen
 • Sørg for en tydelig ansvars- og opgavefordeling
 • Sig tydeligt fra over for seksuel chikane
 • Tag henvendelser om seksuel chikane alvorligt
 • Sørg for klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, herunder hvor de kan klage
  og få rådgivning, hvis der forekommer seksuel chikane på arbejdspladsen
 • Sørg for klare regler for sanktioner over for uacceptabel adfærd

Det kan du gøre som medarbejder, hvis du oplever seksuel chikane

 •  Fortæl det til din leder eller en kollega, som du har tillid til
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Skriv ned, hvad det er, du oplever som seksuel chikane
 • Følg arbejdspladsens retningslinjer, hvis du oplever seksuel chikane

Det kan du gøre som kollega, hvis du er vidne til krænkende handlinger

 • Sig fra, hvis du overhører, at en kollega bliver udsat for seksuel chikane
 • Lyt til den kollega, der føler sig krænket
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Tal med din nærmeste leder
 • Følg arbejdspladsens retningslinjer, hvis du er vidne til seksuel chikane

Nyhed: Digitalt kursus i håndtering af sexchikane