3 gode råd: Det skal du sikre dig, når dine medarbejdere arbejder hjemmefra

Folketinget har opfordret til så meget hjemmearbejde som muligt frem til den 7. januar. Men på grund af den begrænsede periode er du ikke forpligtet til at stille særlige arbejdsredskaber til rådighed for dine ansatte. Alligevel bør du tage en dialog med medarbejderne om forholdene i hjemmet, mener chefkonsulent hos Lederne.

13. december 2021

Hjemmearbejde

På grund af den stigende coronasmitte har et flertal i Folketinget kommet med en kraftig opfordring: De ansatte i landets virksomheder skal i videst muligt omfang lade bilen stå og i stedet klare arbejdsopgaverne hjemmefra.   

Det betyder dog ikke, at ledere og arbejdsgivere skal leve op til de særlige regler for hjemmearbejde. De træder nemlig først i kraft, hvis arbejdet skal udføres regelmæssigt hjemmefra. Og det vurderer Arbejdstilsynet ikke der er tale om, når opfordringen kun gælder frem til den 7. januar og dermed i en begrænset periode.

Derfor er du ikke forpligtet til at sikre dig, at hjemmearbejdspladsen er udstyret med en justerbar stol, eller at tastatur og skærm er adskilt, som ellers er nogle er kravene, når de særlige regler om hjemmearbejde er gældende.

1. Spørg ind til medarbejdernes trivsel
Ifølge Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne, bør du som leder alligevel tage en dialog med dine medarbejdere om den kommende tid med hjemmearbejde.

Først og fremmest kan det være en god idé at spørge ind til medarbejdernes trivsel, mener hun.

”Der kan være medarbejdere, der bor alene og som derfor har brug for at komme ud af huset en gang imellem. Eller andre, der har børn og ægtefælle hjemme og derfor kan have svært ved at få arbejdsro,” siger hun.

2. Tjek op på det tekniske udstyr
Selvom du ikke er lovmæssigt forpligtet til at sikre dig, at medarbejdernes arbejdsplads er fornuftigt udrustet, bør du undersøge, om medarbejderne har det nødvendige tekniske udstyr til at udføre arbejdet hjemmefra. Det kan være en printer, en mus, et kamera – og ikke mindst en ordentlig netforbindelse.

”Der er ikke noget mere frustrerende, end hvis det tekniske udstyr driller. Det kan spolere en hel arbejdsdag. Eller et Teams-møde, hvor kollegerne må sidde og vente. Så sørg for, at dine medarbejdere har, hvad de skal bruge.”

3. Genopfrisk de digitale ledelseskompetencer
Endelig bør du som leder huske dig selv på, hvad der fungerede (og ikke fungerede), sidst du skulle lede på distancen. Særlig skal du have fokus på, hvordan du skaber gode digitale rammer for socialt samvær.

”Nu, hvor medarbejderne ikke længere støder på hinanden ved kaffemaskinen og mødes over fredagsmorgenmaden, bør du sikre dig, at de kan lave noget socialt sammen på en anden måde,” siger Signe Tønnesen.

Hun foreslår blandt andet digital fredagshygge for at afslutte ugen på en god måde, eller at alle får en nisseven, der sender sjove eller tankevækkende artikler. Derudover kan en idé være at holde digitale møder på tværs af afdelingerne.

I det hele taget skal lederne den kommende tid havde fokus på, at trivslen blandt de ansatte ikke lider et knæk.

”Det er jo ikke, fordi det sociale fællesskab eroderer på et par uger. Men jeg tror, at mange havde set frem til julefrokoster og uformelle snakke med kollegaerne. Derfor ligger der en ledelsesmæssigt opgave i at sikre sig, at humøret og trivslen blandt de ansatte ikke tager et for stort dyk frem til starten af januar,” siger Signe Tønnesen og minder om, at opfordringen til at arbejde hjemmefra meget vel kan blive forlænget, hvis smittetallene bliver ved med at stige.

Find inspiration til at håndtere ledelsesudfordringerne under corona