Mit Lederne

Nyheder

Det haster med en grænseåbning

19. maj 2020

Lukkede grænser gør ikke kun ondt på store eksportvirksomheder. Også små selvstændige er ramt. Derfor haster det at få grænserne åbnet.

Dagens analyse af dansk økonomi Niklas Praefke

Der er ingen tvivl om, at mange af de selvstændige erhvervsdrivende er hårdt ramt af coronakrisen. Derfor er det vigtigt, at vi fjerner restriktionerne igen i takt med, at sygdomsudbruddet kommer under kontrol - selvfølgelig i det omfang, det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

I den forbindelse viser en helt ny undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation, at de lukkede grænser er en hæmsko for mange selvstændige. Omkring en tredjedel af de selvstændige svarer, at de lukkede grænser påvirker deres forretning negativt.

Det understreger, at vi som en lille, åben økonomi er meget afhængige af, at vi kan rejse ud i verden og sælge vores produkter og ydelser. Og det understreger, at det ikke kun er sommerhusudlejerne og eksportvirksomhederne der lider, når grænserne lukker. Det gør også de mange virksomheder, som bidrager til turist- og eksporterhvervet.

En genåbningen af grænserne vil derfor være et vigtigt skridt på vejen til at genoprette dansk økonomi. Det er værd at huske på, at sundhedsmyndighederne i forbindelse med grænselukningen udtalte, at ”der ikke er særlig god dokumentation for tiltag som grænselukning, og den dokumentation, der er, viser, at effekten er beskeden”.

I første omgang kunne grænserne åbne til fx Tyskland, der ligesom Danmark ser ud til at have fået smitten under kontrol og som samtidig udgør vores vigtigste eksportmarked i EU.

Bedre sent end aldrig
Det har været småt med fremskridt i EU’s kamp mod coronakrisen. Men i går gik Tyskland og Frankrig sammen og foreslog en ny, stor genopretningsfond på 500 mia. euro. Det er et vigtigt skridt i den fælles genopbygning i EU, som forhåbentlig kan sætte yderligere gang i økonomien. Men der er stadig mange løse ender. Fx mangler de øvrige EU-landes accept af forslaget.

Merkel og Macron har ellers stået på hver deres side i debatten. Macron og Sydeuropa har krævet større solidaritet og økonomisk støtte fra EU, mens Merkel sammen med de nordeuropæiske lande har afvist forslag som fælles europæisk gældsudstedelse og direkte tilskud uden krav til landene.

Det ser dog ud til, at Merkel har bøjet sig en smule. Det nye forslag går nemlig ud på, at EU-Kommissionen optager lån på vegne af hele EU, som så kan bruges til tilskud til de lande, som er værst ramt af epidemien, og til den grønne omstilling.

Forslaget fik dog allerede i går Østrigs kansler Sebastian Kurz til tasterne, og han tweetede, at de nordeuropæiske landes position er uændret. Så der skal altså en stor diplomatisk indsats til, før aftalen er endelig i mål.

Det fransk-tyske forslag kommer samtidig med, at EU-Kommissionen selv arbejder på et forslag til en genopretningsfond og et nyt udspil til et EU’s budget, som forventes præsenteret i næste uge.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk

mbp
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk