Der er hjælp at hente, hvis din medarbejder bliver syg

Vidste du, at din virksomhed kan bruge jobcenteret som en ressource, hvis din medarbejder bliver sygemeldt? Risikoen for at din medarbejder aldrig vender tilbage til jobbet, stiger jo længere tid han eller hun er sygemeldt. Margit Svensson, der er afdelingsleder i Jobcenter Vejle, giver her et indblik i, hvordan jobcenteret er sat i verden for at hjælpe både leder og medarbejder ved en sygemelding.

28. maj 2019

margit topbillede
Margit Svensson, afdelingsleder i Jobcenter Vejle

Q: Hvordan kan kommunen hjælpe, når en medarbejder bliver syg?
A:
Oftest foregår det således, at virksomheden indsender en refusionsanmodning til jobcenteret, hvorefter vi tager kontakt til den sygemeldte medarbejder for at høre om hans eller hendes egen oplevelse af omfanget af sygdommen. Hvis vi vurderer, at der er tale om en længerevarende sygdomsperiode, tager vi kontakt til lederen og booker et møde ude hos virksomheden, hvor vi holder en rundbordssamtale – første opstartssamtale.

Vi oplever nogle gange, at kommunikationen mellem lederen og den sygemeldte er gået galt. Det skyldes ofte en manglede forventningsafstemning af medarbejderens sygdomsforløb og opstartsplan. Vi hjælper i disse situationer som mediatorer for at skabe en konstruktiv dialog.

Q: Hvor længe skal en medarbejder være syg, før man som leder skal tage fat i jer?
A:
Det skal helst ske så tidligt i forløbet som muligt og inden 8 uger. Der findes en fast track-ordning, som virksomheden har ret til. Den giver jobcenteret mulighed for at rykke hurtigt ind med en fastholdelseskonsulent, når virksomheden ønsker det. Virksomheden kan ringe til jobcenteret og bede om en samtale lige med det samme. I Vejle Kommune har vi arbejdet med at skabe gode relationer til virksomhederne, for erfaringen viser, at hvis virksomhederne kender sit jobcenter, så ved de også, hvilke ”varer” vi har på hylderne og hvordan vi kan hjælpe.

LÆS MERE: Regler i forbindelse med sygdom

Q: Hvad får arbejdsgiveren ud af samarbejdet med jobcenteret?
A:
Vi har en masse tilbud fra kommunens side, som støtter op om en optrapningsplan for den sygemeldte medarbejder. Det kan være på arbejdspladsen i form af en delvis raskmelding eller praktik for at starte stille og roligt op. På den måde får lederen stadigvæk fuld eller delvis refusion, mens den sygemeldte har mulighed for at få en langsom opstart. Vi tilbyder også mestringsforløb, stresshåndtering, jobrettede trivselssamtaler, fysisk træning og meget mere. Vi er alle forskellige, så derfor laver vi altid skræddersyede løsninger alt efter situationen. Men dét vi oplever giver størst værdi for begge parter er, at der i samarbejde med jobcenteret udarbejdes en koordineret plan for medarbejderens fastholdelse og tilbagevenden til arbejdet.

Alle kommuner er faktisk forpligtet til takle både sygdom, stress og svær kommunikation. Der er altid et magtforhold mellem leder og medarbejder, som godt kan udløse en del nervøsitet. Derfor er det til gavn for alle, at vi er med. Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag.

Margit 850x900

Q: Hvilke udfordringer støder I på i samarbejdet med lederen?
A:
Indtil virksomheden opdager, at vi er en ressource, så opfattes vi ofte som et ekstra led, de skal tage hensyn til. Jobcenteret betragtes nogle gange som ”hende den dumme nede fra kommunen”. Det er jeg rigtig ked af, fordi det er faktisk ikke det vi er. Vi er faktisk sat i verden for at hjælpe og det tror jeg også, at vi gør. Der er evidens for, at tilknytning til en arbejdsplads under sygdom sikrer en bedre og hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Derfor vil vi gå rigtig langt for at sikre et godt samarbejde om at fastholde medarbejderen i arbejde.

Q: Kan alle kommuner hjælpe som Vejle Kommune?
A:
Ja det kan de, men om de gør det– det er jeg ikke helt sikker på. Jeg håber, at det er vejen frem for rigtig mange kommuner. I 2018 var Vejle sammen med 19 andre kommuner en del af projektet Sammen om fastholdelse under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Og vi er rigtig mange, der arbejder på højtryk for at få det i drift.

LÆS OGSÅ: Indsatser og ordninger i STAR

Q: Kan du give et godt råd til en leder, der står med en sygemeldt medarbejder?
Kontakt jobcenteret og gå ind i dialogen med kommunen – uagtet om I har et formaliseret samarbejde i dag eller forsøger på det. Vores fornemmeste opgave er at servicere virksomhederne og hjælpe med at rekruttere arbejde eller fastholde sygemeldte på arbejdet.

Har du spørgsmål?

Kontakt Jobcenter Vejle, hvis du har brug for yderligere information om hvordan de er organiseret.


Få viden og værktøjer om forebyggelse af stress