Coronatest: Det kan du kræve af dine medarbejdere

Kan du kræve, at dine medarbejdere lader sig teste for corona? Få svar på dette og andre spørgsmål om coronatest her.

17. maj 2021

Genåbningen af samfundet er omsider skudt i gang. Men der er stadig mange, der mangler at blive vaccineret. Derfor skal vi fortsat lade os teste for corona for at holde smittespredningen nede – det gælder ikke mindst dem, der i disse uger og måneder vender tilbage til den faste plads på kontoret.


Men hvad har du egentlig beføjelser til som leder, når det kommer til coronatest af medarbejderne i virksomheden? Det kan du få svar på her.

Corona testpoder
Kan du stille krav om, at dine medarbejdere lader sig teste for corona?

Ja! Regeringen vedtog en lov i november sidste år, som giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge deres ansatte at få foretaget en COVID-19-test.
Som arbejdsgiver kan du dog kun kræve, at dine ansatte bliver testet for corona, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Du har skriftligt informeret de ansatte, som skal testes

  2. Du har sagligt begrundet hvorfor, de skal testes.

En saglig begrundelse betyder i denne sammenhæng, at testen skal ske for at begrænse smittespredning, herunder hensynet til de øvrige ansatte, eller på grund af væsentlige driftsmæssige hensyn. Det kan for eksempel være i en virksomhed, der producerer fødevarer til eksport, og hvor aftageren stiller krav om, at der er truffet særlige forholdsregler mod COVID-19.


Hvad kan du stille af krav til testtidspunkt?
Som arbejdsgiver kan du kræve, at medarbejderne får foretaget en test hurtigst muligt.
De tests, som arbejdsgiveren beordrer, skal så vidt muligt foretages i arbejdstiden. Kan det ikke lade sig gøre, kan de ansatte få testen foretaget uden for arbejdstiden. I den situation skal de ansatte i så fald kompenseres økonomisk for den tid, de har brugt i forbindelse med testningen.
De ansatte skal også have kompensation for rimelige økonomiske udgifter, som kan være forbundet med testningen, for eksempel udgifter til benzin, offentlig transport og lignende.

Hvilke krav skal i øvrigt være opfyldt til den test, du pålægger dine medarbejdere at tage?
Testen skal foretages på en betryggende måde, uanset om testen gennemføres på eller uden for arbejdspladsen. Såfremt testen sker på arbejdspladsen af ansatte eller arbejdsgiver, kan en ansat, som ikke ønsker at blive testet af kolleger eller arbejdsgiver under forudsætning af, at formålet ikke forspildes, blive testet uden for arbejdspladsen

Har du som arbejdsgiver ret til at kende svaret på testen?
Ja. Når du har pålagt en medarbejder en coronatest, har du som arbejdsgiver ret til at kende svaret på testen. Efter modtagelsen af testresultatet skal medarbejderen hurtigst muligt meddele dig svaret.

Hvad hvis en medarbejder nægter at lade sig teste?
Hvis en ansat ikke efterkommer et pålæg om test fra sin arbejdsgiver, kan vedkommende blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner som påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn i en periode eller opsigelse. Det kræver dog, at arbejdsgiveren skriftligt har angivet dette. De samme konsekvenser kan forekomme, hvis en ansat ikke oplyser om resultatet af testen.

Skal medarbejderen oplyse om positive svar på test, foretaget på egen hånd?
Ja. En arbejdsgiver vil kunne kræve, at ansatte oplyser om positive resultater på eventuelle coronatests, som de får foretaget på egen hånd. De ansatte vil også skulle oplyse om tidspunktet for den positive test.

Loven er indtil videre gældende til og med juni 2021 og gælder for både offentlige og private virksomheder.

Find vej i dine og dine medarbejders rettigheder i vores omfattende juridiske guide:


Corona: Sådan er du stillet

alt hvad du skal vide om corona