Mit Lederne

Nyheder

Både ledere og medarbejdere kan se frem til efteruddannelse i 2018

08. januar 2018

Der kan blive kamp om stolene hos udbyderne af efteruddannelse til ledere og medarbejdere i første halvår af 2018. Ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 2.302 ledere på private virksomheder er der nemlig forventning om uændret eller stigende efteruddannelsesaktivitet det kommende halve år.

Undersøgelsen, der offentliggøres i dag, viser, at 27 procent af de adspurgte ledere kalkulerer med stigende brug af efteruddannelse af ledere i første halvår af 2018, mens 64 procent forventer at omtrent uændret niveau. Kun ni procent af virksomhederne vil sende færre ledere af sted på efteruddannelse.

Udfordringerne for virksomhederne, lederne og medarbejderne handler først og fremmest om at tilpasse sig de nye og skærpede krav, som globalisering og digitalisering rejser

Uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen

Når det gælder efteruddannelse af medarbejdere forventer 32 procent af de adspurgte ledere, at der er stigninger i vente, mens 60 procent ser frem til et omtrent uændret aktivitetsniveau. Otte procent har en forventning om, at der bliver skruet ned for efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere.

Uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen glæder sig over de positive forventninger, som han mener hænger godt sammen med intentionerne i den trepartsaftale, regeringen indgik med Lederne og de øvrige parter på arbejdsmarkedet i efteråret 2017. Aftalen er trådt i kraft fra årsskiftet.

LÆS OGSÅ: Flere ledere tager grundlæggende lederuddannelse 

- Udfordringerne for virksomhederne, lederne og medarbejderne handler først og fremmest om at tilpasse sig de nye og skærpede krav, som globalisering og digitalisering rejser. Det stiller krav om stærkere kvalifikationer for alle ledere og medarbejdere – både ved indgangen til arbejdsmarkedet og gennem arbejdslivet. Trepartsaftalen styrker VEU-indsatsen for de kortuddannede, men giver også de højere uddannede bedre muligheder for at styrke deres kompetencer, siger Thomas Christensen.

Trepartsaftalen omfatter initiativer for knap 2,5 milliarder kroner for perioden 2018 til 2021.

Uddannelse bør skrives ind i kontrakt

Thomas Christensen minder om, at det for ledere ikke er nok at have gode intentioner om efteruddannelse. Han anbefaler, at det skrives ind i ledernes kontrakter, at kvalifikationer og kompetencer løbende skal vedligeholdes med aftale om konkrete efter- og videreuddannelser.

LÆS OGSÅ: Ledelsestræning skaber både motivation og resultater

- Vi ser flere eksempler på, at ledere ikke har fået efteruddannelse skrevet ind i især deres første lederkontrakt – mange bliver simpelthen først opmærksomme på betydningen af efteruddannelse, når de avancerer eller skifter job. I sidste måned kom der nye tal, som viser, at der efter en årrække med faldende deltagerantal på de offentlige lederuddannelser nu igen er vækst i andelen af ledere, som tager Den Grundlæggende Lederuddannelse. Det kan være et begyndende tegn på, at flere nye, unge ledere med en kortere uddannelsesbaggrund er blevet bedre til at prioritere at komme på skolebænken, siger Thomas Christensen.

Ledernes nye konjunkturundersøgelse er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.