Et fleksibelt uddannelsessystem giver de unge flere valgmuligheder på studiet

Lederne hæfter sig ved, at uddannelsen er en mulighed for både nyuddannede bachelorer og for bachelorer, der har været i beskæftigelse i nogle år, og at uddannelsen kan udbydes på deltid på samme vilkår som under erhvervskandidatordningen, samt at hele eller dele af uddannelsen kan udbydes i udlandet. Det er alt sammen med til at øge fleksibiliteten i universitetsuddannelserne – og det er positivt.

20. januar 2019

Lederne er generelt meget tilfredse med den aftale, som folketingets partier har indgået den 6. december 2018 om fleksible universitetsuddannelser. Det er en vigtig brik til at fremme livslang læring, styrke praksisrelationen til universitetsuddannelser samt muligheden for at udvikle et bachelorarbejdsmarked til gavn for den enkelte studerende og virksomhederne.

Med aftalen etableres et mere fleksibelt uddannelsessystem, der giver de unge flere valgmuligheder på studiet, så det er muligt at kombinere elementer på tværs af fagområder, og at veksle mellem uddannelse og arbejdsmarked – gode elementer, der understøtter livslang læring, hvor også universitetsuddannede senere i livet har mulighed for at videreuddanne sig.

Aftalen giver studerende mulighed for at vælge veje, der passer til dem, og til de skiftende kompetencebehov på arbejdsmarkedet. Samtidig skal de studerende rustes til at forme det arbejdsmarked, de skal være en del af, ligesom de skal klædes på til at kunne skabe deres egne jobs.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk