Flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse

Der er næppe udsigt til, at de foreslåede initiativer om mere praksisfaglighed i folkeskolen samlet set vil få nogen større betydning i forhold til at øge elevernes interesse og motivation for at vælge en erhvervsuddannelse.

28. januar 2019

Lederne bakker op om lovforslaget, som Lederne samlet set vurderer vil bidrage til, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Lovforslaget udmønter således den politiske aftale fra nov. 2018 "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden".

Lederne noterer med tilfredshed, at den politiske aftale indeholder initiativer, der sætter fokus på iværksætteri og ledelse som led i at qøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, og at der sættes fokus at rette op på den skæve kønsfordeling på de enkelte erhvervsuddannelser.

Lederne deler aftaleparternes (Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) vurdering, at der er behov for nye ambitiøse tiltag og en helt særlig indsats at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne.

Der er således langt til at indfri erhvervsuddannelsesreformens reformmål, herunder målet om, at mindst 25 pct. i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Lederne ser frem til at følge effekten af de foreslåede lovændringermed henblik på at sikre Danmark mere faglært arbejdskraft i de kommende år.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk