Mit Lederne

Uddannelse

Ledernes høringssvar til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

09. april 2019

Lederne bifalder bestræbelserne på at tydeliggøre erhvervsuddannelsernes brede formål, herunder at fremhæve muligheder for videreuddannelser og uddannelsernes almene dannelse.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne bakker generelt op om aftalen ”Fra folkeskole til faglært”, som samlet set vurderes at bidrage til, at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Lederne deler derfor også aftaleparternes vurdering, at der er behov for nye ambitiøse tiltag og en helt særlig indsats for at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne. Lederne hilser især det øgede fokus på iværksætteri, ledelse og forsøget på at tiltrække flere kvinder til mandsdominerede erhvervsuddannelser velkomment.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk