Mit Lederne

Uddannelse

Fra folkeskole til faglært

09. april 2019

Lederne bifalder bestræbelserne på at tydeliggøre erhvervsuddannelsernes brede formål, herunder at fremhæve muligheder for videreuddannelser og uddannelsernes almene dannelse.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne bakker generelt op om aftalen ”Fra folkeskole til faglært”, som samlet set vurderes at bidrage til, at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Lederne deler derfor også aftaleparternes vurdering, at der er behov for nye ambitiøse tiltag og en helt særlig indsats for at styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne. Lederne hilser især det øgede fokus på iværksætteri, ledelse og forsøget på at tiltrække flere kvinder til mandsdominerede erhvervsuddannelser velkomment.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Tkomas Christensen
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk