Mit Lederne

Uddannelse

Ledernes høringssvar til ændringsbekendtgørelser vedrørende universitetsloven og andet

29. maj 2019

Lederne synes, det er meget tilfredsstillende, at der skelnes mellem, at bachelorer gives en udvidelse på tre år til den bestemte ”naturlige” kandidatuddannelse, mens retskrav i forhold til de akademiske overbyg-ningsuddannelser giver den enkelte akademiske bachelor mulighed for frit at vælge den relevante akademiske overbygningsuddannelse.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne indgiver hermed bemærkninger til høring over nye ændringsbekendtgørelser som opfølgning på lovforslag nr. L 102 om akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse mv.

Lederne har følgende generelle bemærkninger til berørte bekendtgørelsesudkast:

Lederne ser meget positivt på den indgåede aftale om mere fleksible universitetsuddannelser, som er vedtaget af hele Folketinget i enighed. Aftalen bidrager til at skabe større fleksibilitet i uddannelsessystemet og dermed et langt bedre samspil mellem uddannelse og job. Udspillet er et vigtigt skridt for at udvikle et bachelorarbejdsmarked og afhjælpe virksomhedernes mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Hele ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk