Mit Lederne

Ligestilling

Ligedeling af børne- og ungeydelse mellem forældre

20. marts 2019

Lederne støtter lovforslaget om, at udbetalingen af offentlige ydelser i form af børne- og ungeydelsen fremover sker med en ligeligdeling mellem forældrene.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

I dag tager mødre næsten ti gange så meget orlov med barselsdagpenge, som fædrene gør. Den fordeling er meget uheldig for kvindernes videre karriere, når undersøgelser viser, at den lange barselsorlov bidrager til at lægge en alvorlig dæmper på kvindernes løn- og karriereudvikling i mange år efter orloven.

Lederne deler regeringens ønske om at opdele børne- og ungeydelsen ligeligt mellem forældrene, og Lederne foreslår, at princippet også udvides til at omfatte barselsdagpenge, der bliver udbetalt i forældreorlovsperioden.

Lederne støtter på den baggrund lovforslaget, hvor det foreslås, at udbetalingen af offentlige ydelser i form af børne- og ungeydelsen fremover sker med en ligeligdeling mellem forældrene.

Med en ligelig udbetaling af børne- og ungeydelsen til hver af forældrene bidragerregeringen til ligestilling af forældre, men det er fortsat op til forældrene,hvordan ydelsen anvendes i forhold til barnet og familiens ønsker.

Lederne foreslår endelig, at samme princip for ligelig deling af en udbetaling af børne- og ungeydelsen overføres på udbetalingen af barselsdagpenge i forældreorlovsperioden.

Udover ligestilling af forældrene i forhold til udbetaling af en offentlig ydelse vil forslaget også fremme kvinders løn- og karriereudvikling. I dag tager mødre næsten ti gange så meget orlov med barselsdagpenge, som fædrene gør. Den fordeling er meget uheldig for kvindernes videre karriere, når undersøgelser viser,at den lange barselsorlov bidrager til at lægge en alvorlig dæmper på kvindernes løn- og karriereudvikling i mange år efter orloven.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Nanna
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk