Mit Lederne

Ligestilling

Ledernes høringssvar til bidrag om ligelønsredegørelse

20. februar 2019

En mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder på ledelsesposterne vil kræve, at vi opnår et mindre kønsopdelt arbejdsmarked, hvor der eksempelvis kommer flere mænd ind i social- og sundhedssektoren og flere kvinder ind i håndværksbranchen.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Danske virksomheder og ledere har en klar interesse i, at vi udnytter talentmassen på det danske arbejdsmarked så godt som overhovedet muligt.

Derfor skal de dygtigste – uanset om de er kvinder eller mænd – kunne udnytte deres potentiale på arbejdsmarkedet i så høj grad som muligt. Det vil sikre Danmark de bedste forudsætninger for at klare sig godt i den internationale konkurrence, hvilket er afgørende for, at vi økonomisk har mulighed for at opretholde et velfungerende samfund.

I den sammenhæng er det ikke tilfredsstillende, at der i dag er betydeligt færre kvindelige end mandlige ledere, og at kvinder tjener mindre end mænd.

Det har vi brug for at gøre noget ved, hvis vi skal blive bedre til at tiltrække, fastholde og udvikle kvindelige talenter på det danske arbejdsmarked. Det er naturligvis op til de enkelte kvinder og familier, i hvilket omfang de ønsker at prioritere karriere og løn.

Lederne har arbejdet med at fremme kvinders karrieremulighederne med en lang række initiativer i forlængelse af seneste ligeslønsredegørelse i 2016. Derudover har vi ved alle relevante lejligheder i både danske og internationale medier sat fokus på de kønsmæssige lønforskelle, og hvordan vi kan rette op på det.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk