Nyt lovforslag skal sikre grøn genstart

Lederne støtter lovforslaget, som bl.a. vil forlænge den midlertidige forhøjelse af fradraget for forskning og udvikling. Men Lederne efterlyser klarhed og stabilitet om de fremtidige rammevilkår.

15. januar 2021

Lederne støtter lovforslaget, som muliggør en grøn genstart af økonomien ved blandt andet at forhøje grænsen for straksafskrivning og forlænge den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. 

Vi ser dog gerne, at Folketinget snart får de langsigtede rammer på plads om et skattesystem, der kan fremme den grønne omstilling, og som samtidig sikrer, at danske virksomheders konkurrenceevne ikke svækkes. Fx bør man i vores optik permanentgøre forhøjelsen af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Det skal særligt ses i lyst af, at virksomhedslederne i relation til den grønne omstilling træffer beslutninger om investeringer, som rækker langt ud i fremtiden. Derfor er der behov for klarhed og stabilitet om de fremtidige rammevilkår. 

 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

nip
Niklas Praefke 

Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lho.dk