Grøn omstilling af husholdningers og virksomheders varmeforbrug

Lederne støtter lovforslaget. Nedsættelse af elvarmeafgiften mv. understøtter den grønne omstilling af husholdningers og virksomheders varmeforbrug, og det er et skridt på vejen mod målsætningen om 70 procent reduktion af drivhusgasser i Danmark i 2030. 

25. september 2020

Lederne har den 25. september 2020 modtaget høring om lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love.

Lovforslaget udmønter dele af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, som er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikal Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. 

Med lovforslaget nedsættes elvarmeafgiften og som konsekvens heraf ophæves reglerne for overskudsvarmeafgift for elbaseret overskudsvarme. Endvidere forhøjes rumvarmeafgiften for fossile brændsler og afgiften af visse industrielle drivhusgasser. 

Lederne støtter lovforslaget. Lovforslaget har til formål at understøtte den grønne omstilling af husholdningers og virksomheders varmeforbrug, og det er et skridt på vejen mod målsætningen om 70 procent reduktion af drivhusgasser i Danmark i 2030 i forhold til 1990. En målsætning, som Lederne bakker op om, og som også kræver andre initiativer. 

 

Kontaktoplysninger

msk
Mette Skak-Nielsen
Chefkonsulent
Mobil: 2399 3138
E-mail: mek@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk