Afskaffelse af gebyr på danskuddannelse for udenlandske medarbejdere og studerende

Lederne støtter lovforslaget. Afskaffelsen af deltagergebyret for udenlandske arbejdstagere og studerende vil betyde, at flere gennemfører danskundervisningen. Det vil bidrage til, at vi kan fastholde mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark, hvilket der er behov for.

05. marts 2020

Lederne har den 5. februar 2020 modtaget lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Afskaffelse af deltagerbetaling og ændring af reglerne for depositum for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.) i høring.


Med lovforslaget afskaffes deltagerbetalingen for S-kursister (udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.), og depositummet forhøjes fra 1.250 kr. pr. modul til 2.000 kr. pr. modul. Samtidig skærpes kravene til tilbagebetaling af depositummet ved uberettiget fravær.

Lederne støtter lovforslaget. Afskaffelsen af deltagergebyret for S-kursister vil betyde, at flere gennemfører danskundervisningen. Det vil bidrage til, at vi kan fastholde mere udenlandsk arbejdskraft i Danmark, hvilket der er behov for.

Det er endvidere positivt, at depositummet hæves som foreslået, og at kravene til tilbagebetaling af depositummet ved uberettiget fravær skærpes. Det kan medvirke til at øge kursisternes motivation til at gennemføre danskundervisningen.

Lederne finder, at det er vigtigt, at de regler, der skal fastsættes i forbindelse med skærpelsen af kravene til tilbagebetalingen af depositummet, bliver enkle og lette at administrere.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim_Møller_Laursen_mini_portræt
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk