Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledernes høringssvar til udkast om kommunale og regionale erhvervsaktiviteter

08. april 2019

Lederne har på høringsportalen den 13. marts 2019 noteret høring over udkast til lovforslag om prissætning og klagemyndighed i forhold til kommunale og regionale erhvervsaktiviteter.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne finder det positivt, at der med lovforslaget tages initiativtil at styrke en fair og lige konkurrence mellem offentlige og privateaktører.

For Lederne, der repræsenterer 125.OOO medlemmer, heraf godt 8.000 virksomheder i Virksom bør den offentlige sektor ikke bevægesig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger ud over det offentliges kerneområde og Lederne bakker derfor op om lovforslaget. Derudover mener Lederne, at der bør værefair og lige konkurrence, så offentlige aktører ikke stilles bedreend deres private konkurrenter.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: (+45) 3283 3283