Mit Lederne

Erhverv

Ledernes høringssvar til udkast om kommunale og regionale erhvervsaktiviteter

08. april 2019

For Ledernes er det et væsentligt hensyn, at lovforslaget sikrer rimelige konkurrencevilkår - ikke mindst for mindre virksomheder, for hvem dette er helt afgørende. På vegne af knap 8.000 selvstændige virksomheder organiseret i Virksom under Ledernes Hovedorganisation hilses lovforslaget derfor velkomne.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne finder det positivt, at der med lovforslaget tages initiativtil at styrke en fair og lige konkurrence mellem offentlige og privateaktører.

For Lederne, der repræsenterer 125.OOO medlemmer, heraf godt 8.000 virksomheder i Virksom bør den offentlige sektor ikke bevægesig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger ud over det offentliges kerneområde og Lederne bakker derfor op om lovforslaget. Derudover mener Lederne, at der bør værefair og lige konkurrence, så offentlige aktører ikke stilles bedreend deres private konkurrenter.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk