Mit Lederne

Erhverv

Ledernes høringssvar til lov om ændring af kuldioxidafgift og forskellige andre love

18. januar 2019

Vi finder det positivt, at lovforslaget sigter efter at sænke elafgiften og dermed lette afgifterne for en række virksomheder.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Lederne kvitterer for lovforslaget, der sænker elafgiften og dermed letter afgifterne for en række virksomheder.

Lovforslaget indebærer bl.a. en tilpasning af miljø- og energibeskatningslovene, således at kriseramte virksomheder afskæres fra at modtage statsstøtte.

Lederne deler Skatteministerens bekymring omkring den del af lovforslaget, der tilpasser miljø- og energibeskatningslovene, således at kriseramte virksomheder afskæres fra at modtage statsstøtte og som medvirker til, at virksomhederne afskæres fra at benytte sig af afgiftslempelser på lige fod med konkurrenter. Lederne bakker op om regeringens videre bestræbelser på at smidiggøre reglerne omkring kriseramte virksomheder.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk