Mit Lederne

Beskæftigelse

Aktiv beskæftigelsesindsats ændres

11. februar 2019

Det er glædeligt, at kravet til jobsøgning, deltagelse i samtaler og tilbud fjernes for de ledige, som inden for seks uger skal påbegynde et fuldtidsjob, et fleksjob, barsel, skal på efterløn eller på folkepension med videre. 

Lederne finder det positivt, at der er foretaget en gennemskrivning af lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Det er med til at øge læsbarheden. Det er endvidere hensigtsmæssigt, at dele af den nuværende lovgivning flyttes. Det gælder fx bestemmelserne om løntilskud med videre til nyuddannede personer med handicap i erhverv med videre.

Lederne har endvidere konstateret, at der samtidig med lovgennemskrivningen sker en udmøntning af den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats og af aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 på beskæftigelsesområdet.

Lederne finder, at det er positivt, at nu fremgår af lovens formål, at der skal være fokus på at matche ledige og virksomheder.

Det er glædeligt, at kravet til jobsøgning, deltagelse i samtaler og tilbud fjernes for de ledige, som inden for seks uger skal påbegynde et fuldtidsjob, et fleksjob, barsel, skal på efterløn eller på folkepension med videre.

Kontaktforløbet til ledige havde Lederne gerne set mere differentieret, fx således at ledige med kompetencer inden for områder med mangel på arbejdskraft samt ledige med risiko for langtidsledig fik et mere intensivt kontaktforløb.

Lederne støtter, at der sker en styrket overvågning af kommunernes ind-sats. Det bør dog fremgå mere tydeligt i lovgivningen, hvornår kommunerne omfattes af et skærpet tilsyn, herunder hvad der forstås med ”faste krav til indsatsen”, hvis en kommune i sidste ende sættes under administration.

Det bør ligeledes præciseres, hvem kommunerne kan anvende til en ”uvildig gennemgang”.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim Møller Laursen
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk