Mit Lederne

Beskæftigelse

Skattefri seniorpræmie

29. januar 2019

Lederne finder det positivt, at der lægges op til, at ordningen bliver så nem at administrere som muligt baseret på en digitaliserbar og registerbaseret sagsbehandling, således at præmien i langt de fleste tilfælde kan administreres og udbetales uden ansøgning.

Med lovforslaget indføres en skattefri præmie på 30.000 kr. til personer, der er beskæftiget mindst 1.560 timer inden for de først 12 måneder efter opnået folkepensionsalder.

Lederne støtter forslaget, og finder det positivt, at præmien både omfatter lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Det er vigtigt, at der skabes økonomiske incitamenter, som kan få flere til at blive på arbejdsmarkedet efter, at man har nået folkepensionsalderen. Det kan den foreslåede skattefri præmie medvirke til.

Lederne finder det endvidere positivt, at der lægges op til, at ordningen bliver så nem at administrere som muligt baseret på en digitaliserbar og registerbaseret sagsbehandling, således at præmien i langt de fleste til-fælde kan administreres og udbetales uden ansøgning.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim Møller Laursen
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk