Mit Lederne

Høringssvar

Midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

14. oktober 2019

Det midlertidige børnetilskud vil svække beskæftigelsen og reducere det økonomiske incitament til at komme i arbejde for de grupper, der er omfattet af lovforslaget.
Det kan Lederne ikke støtte.

Lederne har den 3. oktober 2019 modtaget ovennævnte lovforslag i høring.
Med lovforslaget udmøntes aftalen om et nyt midlertidigt børnetilskud, som er en del af den politiske forståelse Retfærdig retning for Danmark mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at udbetaling af det midlertidige børnetilskud skønnes at indebære, at den enkelte modtager i gennemsnit vil afgå langsommere til beskæftigelse end i en situation uden midlertidigt børnetilskud. Samlet skønnes forslaget med betydelig usikkerhed at indebære en svækkelse af beskæftigelsen på i størrelses-ordenen 50 fuldtidspersoner i 2019, 260 fuldtidspersoner i 2020 og 120 fuldtidspersoner i 2021.

Det midlertidige børnetilskud vi således svække beskæftigelsen og reducere det økonomiske incitament til at komme i arbejde for de grupper, der er omfattet af lovforslaget. Det kan Lederne ikke støtte. Lederne skal i den forbindelse pege på, at beskæftigelsen blandt flygtninge og familie-sammenførte i forvejen er meget lav, særligt blandt kvinderne. Indførelse et midlertidigt børnetilskud indebærer en risiko for, at det bliver vanskeligere at få flygtninge og familiesammenførte – særligt kvinderne – i beskæftigelse.

Såfremt forslaget vedtages, forventer Lederne, at regeringen vil komme med forslag, der øger beskæftigelsen, som det fremgår af den politiske forståelse Retfærdig retning for Danmark.

Ledernes høringssvar kan hentes her.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim Møller Laursen
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk