Mit Lederne

Beskæftigelse

Forsøgsordning på sygedagpengeområdet gøres permanent

13. februar 2019

Lederne kan støtte, at ordningen gøres permanent. Lederne har i den forbindelse særligt lagt vægt på, at retten til at afvise lægebehandling kun omfatter lægebehandling i snæver forstand, samt at ordningen anvendes i begrænset omfang.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Med forslaget gøres den nuværende treårige forsøgsordning permanent, så personer kan afvise lægebehandling uden, at det får betydning for retten til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, retten til førtidspension eller jobcentrets afgørelse om visitation til fleksjob.

Lederne har noteret sig, at forslaget som forsøgsordningen kun omfatter retten til at afvise lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger foretaget af en læge i form operation, lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter.

I forbindelse med forlængelsen af den første forsøgsordning viste evalueringen, at ordningen kun blev anvendt i begrænset omfang. Det samlede antal sager på landsplan blev estimeret til 150-200 sager i perioden fra 1. juli 2014 til 1. november 2015. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der i efteråret 2018 er foretaget en høring i 13 kommuner samt regionernes kliniske funktioner. Høringen viser, at også den nuværende ordning anvendes i begrænset omfang, og at anvendelsen ikke synes at være steget, siden den første forsøgsordning blev indført. Det skønnes på baggrund af høringen, at der er ca. 150 sager årligt.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim Møller Laursen
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk