Mit Lederne

Høringssvar

Gradvis tilbagetrækning for seniorer

21. november 2019

Lederne støtter forslaget. Med forslaget får seniorer med under seks år til folkepensionsalderen både bedre muligheder for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og bedre muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet.

Lederne har den 1. oktober 2019 modtaget lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer).

Lovforslaget udmønter en del af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte. Med forslaget afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter overenskomsternes sociale kapitler eller på særlige vilkår på den hidtidige arbejdsplads for personer med under seks år til folkepensionsalderen som betingelse for at kunne blive ansat i et fastholdelsesfleksjob. Man skal fortsat opfylde betingelserne for fleksjob.

Ledernes høringssvar kan hentes her.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim Møller Laursen
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk