Mit Lederne

Høringssvar

Ny og lempelig seniorpension

25. november 2019

Lovforslaget udmønter en del af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte. Med forslaget indføres seniorpension, som er en ny og mere lempelig, helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lederne har den 19. november 2019 modtaget lovforslag om ændring af lov om social pension og indførelse af seniorpension.

Lederne kan støtte, at der indføres seniorpension, som erstatter den nu-værende seniorførtidspension, der ikke har fungeret efter hensigten.

Med indførelsen af seniorpension sikres der bedre og rimelige muligheder for, at nedslidte – uanset branche eller anden baggrund - kan forlade arbejdsmarkedet i værdighed og i økonomisk tryghed.

Lederne har notereret sig, at der i lovforslaget er lagt op til, at det er kommunerne, der skal træffe afgørelse om seniorpension. Lederne skal hertil bemærke, at man har en klar forventning om, at det kun er i en kortere overgangsperiode, at det er kommunerne, der træffer afgørelse om seniorpension. Lederne forventer, at afgørelser om seniorpension efter en overgangsperiode, overgår til en statslig myndighed.

Både i overgangperioden, hvor kommunerne træffer afgørelse, og når afgørelser om seniorpension overgår til en statslig myndighed, er det af-gørende, at ordningen indrettes således, at sagsbehandlingen ikke bliver tung og bureaukratisk. Det er vigtigt, at ordningen indrettes således, at der hurtigt kan træffes afgørelse om ret til seniorpension.

Ledernes høringssvar kan hentes her.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim Møller Laursen
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk