Ændring af integrations-grunduddannelsen

Lederne har den 8. marts 2019 modtaget høring om lovforslag om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Videreførelse af IGU-ordningen).

13. marts 2020

Lederne bakker op om lovforslaget, men havde gerne set, at IGU-ordningen var blevet gjort permanent og udvidet til en større målgruppe.

IGU har vist sit værd som et meget nyttigt redskab til at få flygtninge ud på det danske arbejdsmarked, og derfor er det helt rigtigt, at ordningen nu forbedres og forlænges med yderligere tre år.

Det er også positivt, at kommunerne får et tydeligere ansvar for at få flygtninge ind i IGU. Lederne foreslår, at det fremgår tydeligere af lovforslagets bemærkninger, at kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til at formidle kontakten mellem flygtninge og virksomheder og i forhold til at bistå med administrativt arbejde i forbindelse med en ansættelse.

De foreløbige resultater viser desværre, at langt færre kvinder end mænd kommer ind i IGU-ordningen. Det er derfor glædeligt, at der er kommet mere fokus på at rette op på det med trepartsaftalen fra 25. februar 2019.

Lederne opfordrer til, at det også fremgår af afsnittet om administrative konsekvenser, at virksomheder har administrative konsekvenser, der følger af selve integrationsopgaven på virksomheden, da nytilkomne flygtninge har ofte ikke kendskab til det danske arbejdsmarked. Det er derfor en særlig opgave for arbejdsgivere og ledere ved opstart på arbejdspladsen at forklare om basale vilkår på arbejdspladsen. Denne opgave ikke altid løftet af kommuner inden jobstart.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk