Nyt lovforslag skal sikre COVID-19 test af indrejsende arbejdskraft

Lederne støtter lovforslaget, der har til formål at forebygge smitte med COVID-19. Lederne vurderer, at lovforslaget er afbalanceret mellem netop hensynet til at begrænse smittespredning fra nye virusmutationer og hensynet til, at der holdes gang i økonomien og de danske virksomheder. Desuden mener Lederne, at arbejdspladserne bør kompenseres for eventuelle udgifter, herunder udgifter til test udført af private leverandører.

02. februar 2021

Ledernes Hovedorganisation har den 26. Januar 2021 modtaget høring om lovforslag om COVID-19-test af indrejsende arbejdskraft i høring.

Vi har noteret os, at baggrunden for lovforslaget er de nye virusmutationer, der løbende opstår, og som kan medføre øget smittespredning. Samtidig er lovforslaget begrundet i ønsket om at under-støtte, at der holdes gang i økonomien og de danske virksomheder.

Vi er enige i, at det er vigtigt, at have blik på at holde gang i økonomien og danske virksomheder, herunder de eksporterende virksomheder.

For Ledernes Hovedorganisation er det afgørende, at ledere og medarbejdere gør hvad de kan for dels, at forebygge, inddæmme og begrænse udbredelsen af COVID-19 og dels, i videst muligt omfang, at opretholde produktionen og hermed aktiviteten i samfundet.

Ledernes Hovedorganisation støtter derfor initiativer, der har baggrund i solid sundhedsfaglig viden om både smitterisiko og forebyggelseseffekt. Men det er også afgørende, at disse initiativer vurderes i forhold til proportionalitet og mulighederne for ledelsesmæssig håndtering på arbejdspladsen.

Ledernes Hovedorganisation vil i den forbindelse bemærke, at datagrund-laget for sammenhængen mellem vandrende arbejdskraft og COVID-19 viser, at der på hovedbrancheinddelingen umiddelbart ikke findes sammenhæng mellem andelen af vandrende arbejdstagere og andelen, der er smittede i branchen.

Ledernes Hovedorganisation vurderer trods dette, at lovforslaget er afbalanceret mellem netop hensynet til at begrænse smittespredning fra nye virusmutationer og hensynet til, at der holdes gang i økonomien og de danske virksomheder.

Det er vigtigt for at holde både offentlige og private arbejdspladser i gang, at grænserne holdes åbne for arbejdskraft.

Vi har noteret os, at lovforslaget er forsynet med en solnedgangsklausul, og vil i den forbindelse pege på vigtigheden af, at situationen vurderes løbende samt, at restriktionerne lempes, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Efter lovforslaget skal arbejdsgiveren sikre, at de tilrejsende medarbejdere bliver testet.

Ledernes Hovedorganisation er af den generelle opfattelse, at virksomheder skal have mulighed for kompensation, når de bliver økonomisk ramt af tiltag, der skal forhindre smitte. En sådan kompensation skal bidrage til at holde hånden under erhvervslivet og sikre, at medarbejdere, virksomheder og det danske samfund hurtigt kan komme i gang efter COVID-19. Det bidrager også til, at der er sammenhæng mellem sundhedsforanstaltninger og økonomiske konsekvenser heraf.

Ledernes Hovedorganisation mener derfor, at arbejdspladserne bør kompenseres for eventuelle udgifter til disse test, herunder udgifter til test udført af private leverandører.

Endelig skal vi bemærke, at det er helt afgørende for test af indrejsende arbejdskraft, at der er til-strækkelig testkapacitet til rådighed samt at adgangen til test er både smidig og effektiv for både arbejdspladsen, ledere og øvrige medarbejdere. Det kunne fx være mobile testenheder.

 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk