Ny grænseværdi for chrom 6 skal sikre arbejdsmiljøet

Lederne støtter ønsket om at sænke grænseværdi for chrom 6, da den nuværende grænseværdi ikke i tilstrækkelig grad afspejler farligheden af chrom 6. Lederne støtter desuden udkastet til ny grænseværdi. 

02. februar 2021

Ledernes Hovedorganisation har den 2. april 2020 modtaget ovennævnte høring vedr. ændring grænseværdibekendtgørelsen med ny grænseværdi for chrom 6.

Ønsket om at sænke grænseværdien skal ses i lyset af, at den nuværende grænseværdi ikke i tilstrækkelig grad afspejler farligheden af chrom 6.

Ledernes Hovedorganisation kan tilslutte os udkast til ny grænseværdi.

Ledernes Hovedorganisation er i øvrigt tilfredse med, at der er enighed mellem både parterne i Arbejdsmiljørådet og partierne i folketinget om en nedsættelse.

Vi lægger endvidere vægt på, at bekendtgørelsen tilgodeser hensynet til, at danske grænseværdier skal kunne efterleves og kontrolleres samt at der er sket en afvejning af helbredsaspektet overfor tekniske/økonomiske aspekter.

 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk