Mit Lederne

Arbejdsmiljø

Ændring af lov om arbejdsskadesikring

19. februar 2019

Lederne kan generelt bakke op om tiltag der fremmer hurtigere sagsbehandlingstider. Vi ser frem til at de foreslåede tekniske og administrative justeringer i forhold til frister og selvstændige afgørelser, kan ses i de faktiske sagsbehandlingstider.

Generelle bemærkninger til lovforslaget.

Alle parter er enige om, at det er nødvendigt med en grundlæggende modernisering af arbejdsskadesikringssystemet. En sådan modernisering har også været et element i regeringsgrundlaget siden 2015. Lederne havde gerne set et samlet forslag til modernisering af arbejdsskadesikringssystemet, således at ændringer af arbejdsskadesikringssystemet blev gennemført i et samlet lovforslag/lovkatalog.

Lederne er tilfredse med lempelsen af anerkendelseskriterierne for hvornår en arbejdsulykke er en arbejdsskade. Det giver den skadelidte en længe efterspurgt formel anerkendelse. Lederne noterer sig dog også med tilfredshed, at det i lovforslaget ikke er hensigten, at der skal ske en ændring med hensyn til tilkendelse af erstatning for personskader.Lederne kan generelt bakke op om tiltag der fremmer hurtigere sagsbehandlingstider. Vi ser frem til at de foreslåede tekniske og administrative justeringer i forhold til frister og selvstændige afgørelser, kan ses i de faktiske sagsbehandlingstider.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars
Lars Andersen
Arbejdsmiljøchef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk