Mit Lederne

Fotos og biografier

Lars Andersen

Arbejdsmiljø- og ligestillingschef

Ansat hos Lederne siden: 1994 

Telefon: 2428 2481

E-mail: la@lederne.dk

Lars Andersen er arbejdsmiljøchef i Lederne og har ansvaret for det politiske arbejde med ledere og ledelse i forhold til emner som arbejdsmiljø, trivsel, sygefravær og sundhed. Målet er:

  1. Arbejde for at sikre at ledere i Danmark har gode arbejdsmiljøforhold
  2. Sikre de bedst mulige rammer for, at ledere kan leve op til deres opgaver og ansvar for at sikre et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø.

En stor del af indsatsen sker gennem påvirkning af beslutningstagere og beslutningsprocesser. Det indebærer samarbejde med politikere, arbejdsgiverforeninger og fagbevægelse, myndigheder forskere mv.

Han kom til organisationen i 1994 som konsulent og blev arbejdsmiljøchef i februar 2000.

 

Lars Andersen varetager Ledernes interesser i en lang række råd, nævn og udvalg - blandt andet i Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljøklagenævnet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø. Desuden er han organisationens repræsentant i bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Censor ved Ingeniøruddannelsernes landsdækkende censorkorps samt for Arbejdslivsstudier på RUC. Er medlem af aftagerpanelet for de virksomhedsrettede studier på RUC.

 

Han er erfaren foredragsholder og forfatter til en række bøger og artikler om ledelse og arbejdsmiljø.

 

Han er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitetscenter og har tidligere været ansat i Arbejdstilsynet.

CV

2000 - Arbejdsmiljøchef i Lederne

1994 - 2000 Konsulent i Lederne 

1989 - 1994 Fuldmægtig og direktionssekretær i Arbejdstilsynet

Uddannelse

1989 Cand.tech.soc Roskilde Universitetscenter

Opdateret: 27.09.2021