Ydmyghed er nøglen til bæredygtig ledelse

Danmark har allerede nogle af verdens mest bæredygtige virksomheder, og bæredygtighed bliver i stigende grad et omdrejningspunkt for erhvervslivet. Virksomheder i dag skal ikke bare tjene penge, men også yde et bidrag til en mere bæredygtig verden. Derfor er det helt afgørende, at fremtidens ledere er ydmyge og drevet af ansvarlige værdier. Ledere med høj cigarføring, som selv har alle svarene, er en uddøende race. 

18. februar 2022

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt i Børsen den 17. februar. 

Vi skal ikke ret langt tilbage i tiden, før bæredygtighed glimrede ved sit fravær i vores ledelsessprog. I den danske ledelseskanon fra 2009 over store ledelsesbedrifter blev bæredygtighed kun nævnt sporadisk. I stedet hyldede man bedrifter med overskrifter som grænseløs globalisering, globaliseringens krejlere, og dansk svineproduktion blev ophøjet for sin effektivitet i massefremstilling af slagtesvin.

Dengang handlede det om at skabe resultater og sikre det miljø, vi arbejdede i. I dag skal vi også sikre det miljø, vi trækker vejret i. Klima, miljø, sundhed, ligestilling og uddannelse er problemstillinger, som kræver handling nu. Anno 2022 er det ikke krejlere, men vind og energi, som hyldes. Og forleden kunne vi igen juble over, at en dansk virksomhed løb med prisen som verdens mest bæredygtige virksomhed. Tillykke til Vestas med førstepladsen og til Chr. Hansen, Ørsted, Novozymes og Coloplast, som også er med på Corporate Knights eftertragtede top 100-liste. Det kommer ikke af sig selv, men kræver ledere, der går foran på vejen mod en mere bæredygtig verden.

Og vi har brug for at ændre retning. Vi har brug for endnu flere ledere, der kan se muligheder og finde løsninger, som skaber rammerne for holdbare fremskridt. Det er indbegrebet af bæredygtig ledelse, og her spiller ydmyghed en afgørende rolle. Ligesom virksomheden skal være drevet af et purpose, der rækker ud over næste kvartalsregnskab, skal den enkelte leder være drevet af ansvarlige værdier og en langt mere holistisk verdensanskuelse, hvis vi skal nå verdensmålene i 2030. 

Ydmyghed er tæt beslægtet med bæredygtighed. Og det er ganske interessant, at Vestas-topchefen Henrik Andersen i forbindelse med kåringen som verdens mest bæredygtige virksomhed blev citeret for at sige ”det er jeg selvfølgelig enormt glad for, men det er også klart, at jeg er enormt ydmyg”.

Ydmyghed lyder måske umiddelbart underligt ”selvudslettende” i en ledelsesmæssig sammenhæng, men det at være ydmyg er ikke at underkaste sig, eller at vi ledere skal være en skygge af os selv. Det kræver faktisk en god portion mod

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Forfatter og ledelsescoach Pia Søltoft udtrykker det i sin nye bog om dyder og laster i ledelse som et spørgsmål om, hvem lederen er, og hvordan hun går til opgaven som leder: Hvordan vil man overdrage den lille del af verden, man har indflydelse på, til den næste generation. Pia Søltoft slår fast, at de bæredygtige værdier, som vi bringer ind i ledelsesarbejdet, er afgørende. Ledere skal sætte større pris på det, de har, og på deres afhængighed af andre.

Det betyder, at vi bør gå mere ydmygt til ledelsesopgaven, end vi har gjort i årtier, hvor vi ensidigt har fokuseret på økonomisk vækst på bekostning af de større sociale og naturlige systemer. Jeg er ikke den eneste, som mener, at ydmyghed kommer til at spille en central rolle i fremtidens ledelse, og ledelsesforsker Karsten Mellon udgav tidligere på efteråret en hel bog med titlen ”Ydmyghed i ledelse”, hvor jeg blot var en af en række bidragydere.

Ydmyghed lyder måske umiddelbart underligt ”selvudslettende” i en ledelsesmæssig sammenhæng, men det at være ydmyg er ikke at underkaste sig, eller at vi ledere skal være en skygge af os selv. Det kræver faktisk en god portion mod.

Kradser man lidt i overfladen på begrebet ydmyghed, så har det potentialet til at vende op og ned på det stereotype billede af en alvidende leder i fuld kontrol, der i mange år har haft en tendens til at definere det stof, der kendetegner en ”rigtig leder”. Et første skridt på vejen er nemlig accepten af ens egne begrænsninger. Det kan være noget af en åbenbaring at sluge for os ledere, fordi vi jo også forventes at gå (selv)sikkert foran og vise vejen. Men, som professor Ole Fogh Kirkeby udtrykker det, jo bedre lederen kender sine begrænsninger, desto stærkere står man. 

At gå ydmygt til ledelsesopgaven i sin daglige ledelse handler derfor også om at inkludere. At kunne skabe en samhørighed og handle for det fælles bedste.

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Det er sundt at tvivle. Farligt at være for skråsikker, og vi skal med jævne mellemrum vende blikket indad, være selvkritisk og hele tiden overveje, hvordan vi kan gøre det bedre som ledere. Når vi ikke selv har alle svarene, er det en rigtig god idé at være nysgerrig. Det er en anden og måske lidt undervurderet måde, hvorpå vi ledere kan gå ydmygt til ledelsesopgaven. Vi står over for den største udfordring måske nogensinde, og de svar, vi har anvendt i fortiden, passer ikke i fremtiden. De har ligefrem været en medvirkende årsag til, at vi er havnet i den nuværende situation.

Vi lever i en tid, der kalder på epokegørende udvikling a la dampmaskinen, biler, luftfart og elektricitet. Det bør gøre os meget nysgerrige, og derfor skal vi ledere for enhver pris undgå ”ekkokammeret”, hvor vi kun kan høre vores egen stemme eller dem, der er enige. Vi får altså svært ved at tage de nødvendige syvmileskridt, hvis vi kun er ”nysgerrige” i forhold til det, vi allerede kender, og hvis vi reserverer alle spørgsmålene til dem, der ligner os selv. At være oprigtigt nysgerrig er at udvise mod til at lade sig forandre og have båndbredde til at omfavne forskellighed, og det er straks langt sværere.

Vi skal være dygtigere til at give plads til det anderledes og skabe en åbning for de originale løsninger. Innovation og fremdrift i fremtidens virksomheder er afhængig af ét fuldstændig afgørende parameter. Nemlig at vi ledere forstår at tiltrække dygtige medarbejdere, som samtidig tilsammen udgør en mangfoldig blanding i forhold til køn, alder, uddannelse, etnicitet og nationalitet.

Et er at tiltrække, noget andet er at fastholde. At gå ydmygt til ledelsesopgaven i sin daglige ledelse handler derfor også om at inkludere. At kunne skabe en samhørighed og handle for det fælles bedste. Jeg vil vove den påstand, at det kræver mere selvdisciplin og mental styrke at være leder end menig medarbejder, fordi der med lederprivilegier også følger en risiko for magtfuldkommenhed og selvoptagethed. Det er evnen til at begejstres ikke over ens egne bedrifter, men over alt det, som lykkes for ens medarbejdere, som afgør, om vi ledere får følgeskab eller ej. Man er ikke noget uden andre. 

Vi lever i en transparent tid, hvor vi ledere skal kunne stå offentligt på mål for vores beslutninger. 

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Årets leder 2021, fodboldlandstræner Kasper Hjulmand, siger, at når han lykkes som leder, er det en kollektiv fornemmelse – det er en følelse af samhørighed, som er det vigtigste. Han går endda skridtet videre og siger, at det vigtigste i livet er, at man kan tilsidesætte sig selv. På den måde træder han jo ikke bare i karakter som leder, men også som menneske.

Ydmyghed handler også om at forstå, at det er en tillidssag at være leder, og at ens moralske kompas med rette er genstand for stor opmærksomhed. Vi lever i en transparent tid, hvor vi ledere skal kunne stå offentligt på mål for vores beslutninger. Anklager om blandt andet greenwashing og sexchikane har præget de senere år. Og det har vist med al tydelighed, at vi hele tiden skal kunne stå på mål for vores beslutninger og handlinger – også på det moralske område. Hvis vi opfører os arrogante uden omtanke for helheden eller andre interessenter, involverer det i dag en betydelig risiko, som bør veje tungt i vores ledelsesmæssige beslutninger. Visse ting går aldrig af mode, og et stærkt moralsk kompas er et af dem.

Som sagt handler ydmyghed ikke om, at vi ledere skal være en skygge af os selv. Verden og ikke mindst de kommende generationer har brug for ledere med klare, stærke holdninger og meninger til den verden, vi alle sammen er en del af. Ledere, som tør tage et ansvar og gøre det rigtige, også selv om det ikke altid er det letteste. Jeg er ret overbevidst om, at vores generation af ledere vil blive dømt på vores evne til at se os selv og virksomheden som en del af noget større. Og at vi vil blive målt på, om vi tog ansvar for mere end blot vores egen lille andedam – om vi sammen gjorde en verden til forskel. 

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Anders Hvass

Anders Hvass
Anders Hvass
Konstitueret pressechef
Mobil: 3283 3359
E-mail: ahv@lho.dk