Vores digitale kræfter skal rettes mod bæredygtige løsninger

Danske ledere vil gerne bæredygtighed, og mange virksomheder er langt fremme med digitalisering. Vi kan skabe mere forretning og mere bæredygtighed, hvis vi tænker de to områder sammen.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende Direktør i Lederne. Bragt på netmediet Tech Management den 29. oktober.

29. oktober 2019

Knap syv ud af ti ledere arbejder i dag med et eller flere af FN’s verdensmål, viser en rundspørge blandt medlemmer af Lederne. Og når det gælder investeringer i teknologi og digitalisering, ligger danske virksomheder i det globale førerfelt. Begge dele er positivt, og jeg er ikke i tvivl om, at fremtiden tilhører de virksomheder, der er langt fremme i bussen, både når det gælder digitalisering og bæredygtighed. Hvis vi tænker de to temaer som en integreret del af forretningen, kan vi på virksomhederne både tjene mere og bevæge os i en mere bæredygtig retning.

Det understøttes af en nylig undersøgelse fra Nykredit af 5.000 globale, børsnoterede virksomheders aktieafkast. De virksomheder, der har den højeste score på det såkaldte MSCI-bæredygtighedsindeks, opnår en gevinst på deres investeringer, som er mere end dobbelt så høj som de virksomheder med den laveste score på indekset.

Det er afgørende, at virksomhederne bliver bedre til at dele viden, erfaringer og samarbejde om udviklingen af bæredygtige løsninger båret frem af ny teknologi, fordi det er her, fremtidens forretning findes. 

Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende Direktør i Lederne

Det er ikke kun store virksomheder, som er gode til at udnytte mulighederne i digitaliseringen til at skabe bæredygtige løsninger. Tag eksempelvis PROTECT, der tidligere i år var nomineret til prisen Årets Digitale SMV-Omstilling. Virksomheden har gennem et nyt cloud-baseret servicesystem udviklet sit produkt og skabt en mere effektiv forretningsmodel. På den måde kan fysiske servicebesøg erstattes af digital overvågning af systemet, der for eksempel selv kan bestille reparation.

Vi skal imidlertid have flere virksomheder med på vognen. En ny undersøgelse, som Rambøll Management Consulting og DANSK IT står bag, viser, at kun 29 procent af de private virksomheder og 25 procent af de offentlige myndigheder svarer ja til, at de bruger deres digitale kræfter på at indfri FN’s verdensmål. Undersøgelsen indikerer, at der er brug for at tænke digitalisering og bæredygtighed sammen i langt højere grad, end det sker i dag. Hvis vi formår at gøre det, er jeg sikker på, at man på både små og store virksomheder kunne udvikle endnu flere ideer, som både kan løfte forretningen og bidrage til at skabe en bedre verden.

Arbejdet med bæredygtighed kan i den grad også styrke virksomhedens omdømme over for forbrugerne. Forbrugere over hele verden bliver generelt mere og mere opmærksomme på, hvad de køber, og hvorvidt produkterne og virksomhederne bidrager til en mere bæredygtig verden. Og inden længe er det slet ikke et valg for virksomheder, om de vil agere bæredygtigt – det bliver ganske enkelt en forudsætning for at drive virksomhed i fremtiden.

LÆS OGSÅ: Vi skal hylde de bedste ledere

Jeg ved godt, at ord som verdensmål, klimaforandringer og bæredygtighed kan virke store for en lille virksomhed. Medlemmerne af Lederne peger på, at manglende viden og mangel på gode eksempler er de største barrierer for at arbejde med verdensmålene. Derfor er det afgørende, at virksomhederne bliver bedre til at dele viden, erfaringer og samarbejde om udviklingen af bæredygtige løsninger båret frem af ny teknologi, fordi det er her, fremtidens forretning findes.

Ifølge en ny FN-rapport åbner verdensmålene op for nye markedsmuligheder for 12.000 milliarder dollars årligt over de næste 5-10 år – det er inden for landbrug og fødevarer, energi, sundhed og byudvikling. Og her har Danmark en konkurrencefordel. Det springende punkt er, at uanset om man er selvstændig, leder af en lille virksomhed eller koncerndirektør, så er det en ledelsesopgave at få konkretiseret disse muligheder og tænke nye forretningsmodeller, så vi kan få del i de nye markedsmuligheder.

Og der er hjælp at hente for mindre virksomheder uden store udviklingsafdelinger. De kan eksempelvis søge Erhvervsministeriets pulje med 18,1 millioner kroner, der netop er målrettet til at understøtte små og mellemstore virksomheders investeringer i digital teknologi og e-handel.

Vi skal nemlig tænke bæredygtighed som en del af forretningen, som noget, der kan udvikle virksomheden, bidrage til indtjeningen og skabe nye forretningsområder. Vi skal ikke tænke bæredygtighed, alene fordi det er politisk korrekt at gøre det. Vi skal gøre det, fordi det gavner virksomheden.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.