Vigtigt at holde fokus på genopretning i det nye år

Med en vaccine på vej til danskerne kan vi forhåbentligt lægge sundhedskrisen bag os i 2021. Men den økonomiske krise vil desværre forsætte, og derfor er det vigtigt at holde fokus på den økonomiske genopretning.

04. januar 2021

- Af Niklas Praefke, cheføkonom, Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Avisen Danmark den 4. januar 2021. 

Coronakrisen er langt fra overstået, selvom vi i store dele af verden er begyndt at vaccinere. Vi kan håbe, at 2021 bliver året, hvor vi herhjemme lægger sundhedskrisen bag os. Sker det, skal vi sørge for, at vi ikke lader os lulle i søvn og tror, at også den økonomiske krise ligger bag os.

For vi har desværre næppe set den sidste konkurs og den sidste fyringsrunde forårsaget af pandemien. I to undersøgelser lavet før jul svarer både ledere og selvstændige, der er medlemmer af Lederne, at de forventer en langvarig krise. Cirka halvdelen af de privatansatte ledere mere, at deres virksomheds omsætning først vil være tilbage på førkrise-niveau i 2022 eller senere. Det samme gælder for knap halvdelen af de selvstændige.

Derfor er det vigtigt, at politikerne ikke glemmer vilkårene for dansk erhvervsliv. Der er brug for at holde skarpt fokus på genopretningen, så vi undgår flere fyringer og konkurser end højst nødvendigt.

En del brancher er allerede i knæ som følge af virusudbruddet, og andre risikerer at følge efter. Dertil kommer, at nogle brancher og geografiske områder fra nytår også bliver hårdt ramt af brexit.

Dansk økonomi er som bekendt afhængig af eksport. Derfor må vi ikke som samfund tro, at alt er som før, hvis det viser sig, at der henover året kommer godt gang i den hjemlige økonomi. For der vil efter alt at dømme stadig være eksportvirksomheder, der populært sagt står med skægget i postkassen og fortsat har brug for hjælp.

Og så er der brug for, at regeringen tænder det lange lys. Danmark står nemlig skidt i kampen om den langsigtede genopretning efter krisen. I en rapport om den globale konkurrenceevne, som organisationen World Economic Forum offentliggjorde før jul, ligger Danmark dårligt placeret i kampen om det, som World Economoc Form benævner ”morgendagens markeder”.

Danmark halter blandt andet efter, når det gælder incitamenter til at øge de langsigtede investeringer i forskning, innovation og opfindsomhed inden for morgendagens markeder. Også når det gælder beskatning af arbejdsindkomst, formuer og virksomheder ligger Danmark dårligt placeret.

Den slags undersøgelser bør regeringen tage meget alvorligt. Den aktuelle rapport taler sit tydelige sprog om, at det haster med at få sat gang i skattereformer, der gør det attraktivt at arbejde og investere. Og så skal de virksomheder belønnes, som sætter penge af til forskning og innovation, ikke mindst inden for grønne løsninger, som politikerne håber kan blive en dansk styrkeposition i den internationale konkurrence.

Hvis politikerne nu, hvor vi kan ane lyset for enden af tunnelen, tænder det lange lys, er der grund til optimisme. For der er ingen tvivl om, at både ledere og medarbejdere på de danske virksomheder er klar til at tage fat og arbejde sig ud af krisen. Hvis politikerne sørger for at holde fokus på genopretningen, kan vi håbe på, at 20erne bliver et årti med vækst og fremgang.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk