Vigtigt at holde fast i nærhedsprincippet i EU's sociale søjle

Det er fornuftigt og givende, at EU's medlemslande bakker op om tre overordnede mål, der skal sikre de mest udsatte samfundsgrupper i EU-landene. Men målene er ikke relevante for velfærdsstaten Danmark, og derfor er det så vigtigt at holde fast i nærhedsprincippet, så de enkelte lande har mest mulig selvbestemmelse. 

17. maj 2021

- Af Torkild Justesen, direktør i Lederne. Bragt i Altinget den 17. maj 2021. 

Det var fornuftige og ambitiøse målsætninger, der blev meldt ud i forbindelse med EU’s sociale topmøde i den forgange weekend i Portugal. Under mødet gav medlemslandene deres opbakning til tre overordnede mål, der skal nås senest i 2030: 

- at 78 procent af EU-borgerne i alderen 24-60 år skal være i arbejde 
- at mindst 60 procent af arbejdsstyrken skal tilbydes efteruddannelse hvert år
- at antallet af mennesker, der risikerer fattigdom i EU skal nedbringes væsentligt fra de nuværende 91 millioner.

Den slags målsætninger er sympatiske og ganske givet nødvendige i visse EU-lande. Især i de EU-lande, hvor befolkningerne lider mest under følgerne af nedlukninger, stigende arbejdsløshed og en generelt forværret samfundsøkonomi.

Hos Lederne kan vi kun bakke op om bedre vilkår for de mest udsatte grupper, uanset om de er på arbejdsmarkedet eller står udenfor.

Men vi kan også konstatere, at de mål, som blev vedtaget i weekenden, har stærkt begrænset relevans i Danmark og en række andre lande i Nordeuropa. Her lever vi i samfund med høj beskæftigelse, også efter corona-krisen, en lang tradition for løbende efteruddannelse og et smidigt system for at efteruddanne både medarbejdere og ledere. Og så har vi en udbygget velfærdsstat, der tager hånd om marginaliserede grupper.

 

De mål, som blev vedtaget i weekenden, har stærkt begrænset relevans i Danmark og en række andre lande i Nordeuropa

Torkild Justesen, direktør i Lederne.

På den baggrund vil det virke direkte forstyrrende, hvis Danmark skal underlægges regulering fra EU med udgangspunkt i målene. Derfor skal den danske regering roses for endnu en gang at argumentere over for de øvrige EU-lande for, at nærhedsprincippet skal gælde i EU's sociale søjle. Nærhedsprincippet betyder, at regulering først og fremmest skal overlades til de enkelte landes politikere og ikke vedtages i Bruxelles.

Jo mere, vi nærmer os et konkret udspil om EU's sociale søjle, jo vigtigere er det at holde fast i nærhedsprincippet. Derfor er vi glade for, at Danmark har allieret sig med 10 andre EU-lande i kampen for at opretholde nærhedsprincippet og dermed give de enkelte lande mulighed for selv at bestemme mest muligt.

Hos Lederne leverer vi gerne input i form af viden og ideer til, hvordan vi herhjemme kan udforme lovgivning på området, hvis det som forventet lykkes at få reguleringen på det sociale område lagt ud til de enkelte medlemslande.

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk