Vi skylder de unge en stor tak for deres indsats under corona-krisen

De unge har været henvist til online-undervisning og hjemmearbejde i en tid i deres liv, hvor de rettelig burde udvikle både faglige og sociale fællesskaber. Alligevel har de holdt hovedet højt og taget et stort ansvar for fællesskabet. Det skylder vi dem stor tak for, og nu bør uddannelser, kolleger og ledere sørge for at tage godt imod de unge, som kommer tilbage på studiet eller arbejdspladsen i den kommende tid.

27. maj 2021

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt på Finans.dk den 27. maj 2021. 

Jeg har i den grad ondt af de unge, som har været hårdt ramt af coronaens jerngreb. I en tid af deres liv, hvor de burde have været travlt optaget af at udvikle faglige og sociale fællesskaber på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og arbejdspladser, har mange i stedet i lange perioder været henvist til online-undervisning og hjemmearbejde. Mange unge bor jo ikke med en familie, men ses normalt med venner, studiekammerater eller kolleger – altså fællesskaber, som har været på meget lavt blus under nedlukningerne. 

Derfor mener jeg, at vi som samfund skylder de unge en stor tak for, at de har holdt hovedet højt og taget et stort ansvar for fællesskabet. Ja, der har været historier om, at enkelte unge har festet for meget eller været samlet i for store grupper. Men dels er det min klare oplevelse, at det har været et absolut mindretal. Og dels skal man skal vist være meget gammel af sind for ikke have forståelse for den sociale ”sult” og trang til at være sammen og fejre livet, som naturligt – og heldigvis for det – de fleste unge har.

 

Derfor mener jeg, at vi som samfund skylder de unge en stor tak for, at de har holdt hovedet højt og taget et stort ansvar for fællesskabet

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Jeg synes, at de unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er blevet urimeligt nedprioriteret i forbindelse med genåbningen af Danmark. Men der er heldigvis lys for enden af tunnelen. I denne tid begynder de første af de unge at blive tilbudt vaccination, og heldigvis får flere og flere også lov at komme på deres uddannelsesinstitution eller arbejdsplads igen. Der er dog stadig markante udfordringer – blandt andet har Københavns Universitet meldt ud, at de på grund af afstandskravene ikke kan lade de studerende møde på uddannelsen normalt, selv om den nye politiske aftale tillader det.

 
Flere undersøgelser viser desværre, at nedlukningen har haft negative konsekvenser for de unge på både uddannelser og arbejdsmarkedet. I en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut er andelen af studerende, der er meget motiverede til at studere, faldet fra hele 77 procent i 2018 til 59 procent under nedlukningen i 2021. Andelen, der føler sig ensomme, er steget fra 12 til 31 procent i samme periode, og de studerende har i stigende grad negative følelser omkring det at studere. Endeligt overvejer flere af de førsteårsstuderende at droppe ud end tidligere set. Tal fra Danica Pension viser også, at antallet af psykologbesøg er steget markant de seneste måneder blandt de yngre medlemmer på arbejdsmarkedet.

Jeg synes, at de unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er blevet urimeligt nedprioriteret i forbindelse med genåbningen af Danmark. 

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Det er et meget stort vink med en vognstang om, at vi bliver nødt til at tage ekstra kærlig hånd om de unge, som er blevet hægtet af under coronakrisen. For i et lille land som Danmark er talentmassen ikke større, end at vi er afhængige af, at vi får alle årgange til at blomstre, hvis vi også i fremtiden skal klare os godt i den internationale konkurrence. Og derfor vil jeg indtrængende opfordre alle uddannelsesinstitutioner, kolleger og ledere til at tage ekstra godt imod de unge i de kommende måneder. De har brug for al den støtte, vi overhovedet kan give dem for at få trivslen og arbejdsglæden tilbage igen.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk