Vi skal i gang med at implementere dataetik nu

Der er ingen grund til at skelne mellem privat og offentlig sektor, når vi snakker dataetik. Det er tid til handling nu, og de danske ledere er klar til at tage fat.

11. december 2018

- Af Birgitte Alstrøm, ledelsesrådgiver, Lederne. Bragt på Altinget.dk. 

2018 har været året, hvor regeringen bragte den dataetiske debat endnu mere på banen ved at nedsætte Ekspertgruppen om dataetik. Nu er det tid til handling fra politikernes side.

Hvis vi skal indfri det store potentiale, der ligger i kombinationen af data og teknologi, så skal vi i gang nu med at implementere de tiltag, vi allerede ved, kan bidrage til en mere etisk ansvarlig anvendelse af data. Det kan styrke danskernes tillid til den databehandling, der sker i både dansk erhvervsliv og hos de offentlige myndigheder.

Derfor er det dejligt at se, at anbefalingerne fra den regeringsnedsatte ekspertgruppe om dataetik indeholder konkrete tiltag til at skabe øget bevidsthed og gennemskuelighed om dataetiske problemstillinger hos både forbrugere, borgere, medarbejdere og ledere. Så lad os se at komme i gang.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm

Vi skal opkvalificeres

Der ligger en stor samfundsmæssig opgave i at løfte danske borgeres, forbrugeres, medarbejderes og lederes viden og indsigt i dataetiske problemer. Generelt er der et behov for at videreudvikle vores forståelse for, hvordan data skabes, og hvad de anvendes til.

65 procent af de danske ledere vurderer, at de som ledere i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad skal have videreudviklet deres egne kompetencer inden for datalovgivning og dataetik for at håndtere den teknologiske udvikling i deres virksomhed eller organisation inden for de næste tre år. Det fremgår af en undersøgelse udført af Lederne i samarbejde med YouGov i 2018 om digitaliseringens betydning for lederrollen.

Derfor er det dejligt at se, at anbefalingerne fra den regeringsnedsatte ekspertgruppe om dataetik indeholder konkrete tiltag til at skabe øget bevidsthed og gennemskuelighed om dataetiske problemstillinger hos både forbrugere, borgere, medarbejdere og ledere. Så lad os se at komme i gang.

LÆS OGSÅ: Danskernes tillid til databehandling skal op

Det offentlige har også brug for dataetiske råd

Regeringens kommissorium til Ekspertgruppen om dataetik var at arbejde med anbefalinger til dataetik i den private sektor. Men i både virksomheder og offentlige organisationer står danske ledere dagligt over for beslutninger, som har dataetiske konsekvenser.

Derfor bør politikerne lytte til ekspertgruppens anbefaling om at udvide det kommende dataetiske råd til også at omfatte dataetiske problemstillinger i det offentlige. Et dataetisk råd bør holde øje med og rådgive både politikere, den offentlige og den private sektor.

I det hele taget kan man spørge sig selv, om det overhovedet er nødvendigt at skelne mellem den private og offentlige sektor, når vi taler om dataetik.

LÆS OGSÅ: Digitalisering kræver passionerede ledere

I princippet kan politikerne sagtens tage flere af ekspertgruppens øvrige anbefalinger med til den offentlige sektor.

For eksempel kan ekspertgruppens forslag om en dataetisk ed for ledere og medarbejdere, en dataetisk værktøjskasse, en erklæring om organisationens dataetiske politik og et dataetisk mærke udmærket understøtte det overordnede mål om en etisk ansvarlig anvendelse af personlige data i både den offentlige og private sektor.

Er de ni anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik nok til, at Danmark kommer til at stå stærkt i den internationale konkurrence?

Nej, men lad os komme i gang med udgangspunkt i den viden, vi har nu, og så holde hinanden op på løbende at justere, efterhånden som vi indsamler flere erfaringer.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk