Vi skal hylde de bedste ledere

Dygtige ledere er helt afgørende for at skabe virksomheder med bæredygtig vækst og et samfund i balance. Derfor skal vi huske vigtigheden af ledelse som disciplin og at hylde de ypperste ledere.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Lederne. Bragt på Finans.dk og i Jyllands-Posten 9.-10. oktober.

09. oktober 2019

I løbet af de kommende dage nominerer Lederne de fem topledere, som er i spil til at blive den 18. modtager af den prestigefyldte pris Årets Leder. Ofte er der mere opmærksomhed på de mindre gode ledere, og vi uddeler derfor prisen for at anerkende og hylde de dygtigste ledere og skabe opmærksomhed om vigtigheden af god ledelse.

Gode ledere er en afgørende forudsætning for at skabe virksomheder i fremdrift og et samfund i harmoni og balance, og det er ikke længere nok, at den gode leder kun skaber sorte tal på virksomhedens bundlinje. Tallene skal så at sige også være grønne i en tid, hvor der heldigvis også i erhvervslivet er kommet langt mere fokus på bæredygtig omstilling og klimavenlige løsninger. Samtidig er fokus på god ledelse og at skabe arbejdsglæde også blevet et must for nutidens og fremtidens virksomheder i et samfund, hvor trivsel og bæredygtige arbejdsgange er kommet i højsædet.

At være en god leder handler om den gode præstation – både i dagligdagen og i de afgørende øjeblikke, der kan føre til succes eller fiasko. 

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Lederne

I dag er arbejdet for mange en vigtig del af deres identitet, og medarbejderne er ikke bange for at skifte job, hvis de ikke føler, at de udvikler sig eller bliver udfordret tilstrækkeligt. Derfor er det endnu vigtigere, at dygtige ledere formår at spille sine medarbejdere gode og skabe engagement på arbejdspladsen, som er med til at sikre både produktivitet og kvalitet i arbejdet.

En del af os har på et tidspunkt oplevet eller hørt historier om dårlige ledere, som skræmte de gode medarbejdere væk i stedet for at gøre dem bedre. Den slags ledere er der selvfølgelig også, men heldigvis viser de grundigste danske undersøgelser af ledelseskvalitet, at danskerne generelt oplever deres ledere som meget kompetente.

LÆS OGSÅ: Myter om toplederjobbet er stopklods for udvikling

Men de dårlige historier afspejler jo også, at god ledelse er en svær disciplin. Alle ledere har formentlig et oprigtigt ønske om at gøre det så godt som overhovedet muligt, men man bliver ikke nødvendigvis en god leder, bare fordi man gerne vil, eller fordi man i sin tid var en dygtig fagperson på sit felt. At være en god leder handler om den gode præstation – både i dagligdagen og i de afgørende øjeblikke, der kan føre til succes eller fiasko. Det kræver overblik og nærvær samt overskud og fremsyn.

Derudover skal den dygtige topleder have politisk tæft og evne til at navigere i en kompleks og konstant foranderlig verden, hvor den gammeldags topleder, som primært orienterede sig i regnearkene, er en uddøende race. Man skal kunne navigere i en ny tid, hvor der eksempelvis stilles krav til virksomheders indsats for bæredygtighed, og hvor lederne skal turde tage teten i en digital og teknologisk omstilling af virksomheden, som de ikke nødvendigvis selv er eksperter i.

Ledelse er langt fra nemt og kan være en utaknemmelig branche, men derfor er det desto vigtigere, at vi husker at hylde dem, der tør, kan og vil. Uden de mange dygtige ledere ville Danmark være et helt andet og dårligere sted, end vi er i dag.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.