Vi skal have mere fokus på den mentale trivsel på arbejdspladserne

Flere og flere danskere døjer med et dårligt mentalt helbred. Det er en udfordring, der kræver mere fokus – og dansk erhvervsliv skal være en del af løsningen.

05. januar 2021

- Af Signe Tønnesen, chefkonsulent i Lederne. Bragt i Sjællandske Medier den 5. januar 2020.

Der er de seneste år sket en stigning i andelen med dårligt mentalt helbred og samtidig er stress for alvor kommet på dagsordenen. Derfor undrer det ikke, når en ny undersøgelse blandt vores medlemmer viser, at hver fjerde leder inden for de seneste to år har fået flere medarbejdere, der kæmper med den mentale trivsel.

Problemstillingen er ikke ny, men der er behov for, at vi på arbejdspladserne får sat fokus på at løse problemet.

For selvom arbejdspladsen langt fra altid er en del af problemet, når medarbejdere bliver stresset, så er virksomheden og dens ledere altid en del af løsningen; også når hovedkilden til stress findes derhjemme.

Skal vi lykkes med at vende udviklingen, er det ikke nok først at handle, når stressen er opstået. Det er blandt andet derfor, at Lederne sammen med PFA tidligere i år udkom med et whitepaper, der handler om, hvordan ledere kan forebygge stress som et element i bæredygtig ledelse.

Selvom arbejdspladsen langt fra altid er en del af problemet, når medarbejdere bliver stresset, så er virksomheden og dens ledere altid en del af løsningen; også når hovedkilden til stress findes derhjemme.

Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne.

Der skal fokus på forebyggende løsninger

Vi ved, at det er i virksomhedernes interesse at være en del af løsningen. For uanset om stressen skyldes arbejdspladsen, livet på hjemmefronten eller en blanding af de to, så viser forskningen, at stress og andre mentale helbredsproblemer har stor betydning for medarbejdernes performance.

Derfor er det også vigtigt med forebyggende og tidlige indsatser fra virksomhedens side, hvor problemerne adresseres i samme øjeblik, de bliver synlige.

Det gør det muligt for leder og medarbejder at aftale, hvad man i fællesskab kan gøre for at håndtere udfordringerne. Handler det om forhold på arbejdet, må lederen tage sin del af ansvaret for, at belastninger reduceres eller fjernes; og handler det om forhold på hjemmefronten, så kan lederen være med til at lette arbejdsbyrden eller omfordele arbejdet for en stund, mens medarbejderen får styr på de private forhold.

Det er der brug for, hvis den negative spiral skal slutte. Vi skal arbejde mere proaktivt og systematisk med mental trivsel.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk