Vi skal have de mindre virksomheder med i kampen for verdensmålene

To tredjedele af de danske ledere arbejder i virksomheder, som arbejder med FN’s verdensmål. Men mens de store virksomheder har optrappet indsatsen de seneste år, går det desværre den forkerte vej i firmaer med under 500 ansatte. Det er stærkt problematisk i et land som Danmark, hvor mindre virksomheder fylder meget. Derfor skal vi gøre langt mere for at klæde de mindre virksomheder på.

04. august 2021

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt på Finans den 4. august 2021.  

FN’s verdensmål er heldigvis i de senere år for alvor kommet ind på radaren hos de fleste ledere og virksomheder i Danmark. Det viser en undersøgelse, som Lederne gennemførte blandt vores medlemmer i foråret. 67 procent af lederne i den private sektor arbejder i dag på virksomheder, som arbejder med eller har fokus på FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling – også kaldet verdens vigtigste plan.

Men bag hovedtallet gemmer sig markante forskelle i forhold til virksomhedernes størrelse. Blandt de ledere, som arbejder på virksomheder med mindst 500 ansatte på globalt plan, svarer 82 procent, at virksomheden arbejder med verdensmålene. Til sammenligning er det kun 61 procent på virksomheder med 100-499 ansatte og 45 procent på virksomheder med under 100 ansatte. Der er samtidig en tydelig tendens til, at de større virksomheder fokuserer på flere verdensmål end de mindre.

Det er naturligt, at de største virksomheder trækker læsset i indsatsen for at nå verdensmålene, fordi de har et betydeligt større apparat til det. Men det er bekymrende, at de mindre virksomheder halter mere og mere efter, når vi ser på udviklingen siden en tilsvarende undersøgelse fra 2019. Og det er på længere sigt ikke holdbart for et land som Danmark, hvor hele 99,7 procent af alle virksomheder har færre end 250 ansatte, og de lønner næsten halvdelen af alle beskæftigede. Derfor er det helt afgørende, at de mindre virksomheder deltager aktivt i indsatsen, hvis vi for alvor skal rykke noget. Det kan ikke kun overlades til de store spillere.

 

Det er bekymrende, at de mindre virksomheder halter mere og mere efter, når vi ser på udviklingen siden en tilsvarende undersøgelse fra 2019

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Undersøgelsen giver også et billede af, hvor skoen især trykker for lederne på de mindre virksomheder. Næsten en tredjedel af lederne i virksomheder med under 500 ansatte siger, at de mangler viden om verdensmålene i virksomheden. Derudover peger mange af dem også på, at de mangler kompetencer og ikke mindst gode råd og konkrete eksempler på, hvordan de kan arbejde med verdensmålene, og hvordan tilsvarende virksomheder griber det an.

Virksomhedslederne spiller en helt afgørende rolle som katalysatorer for bæredygtig omstilling. Og derfor skal vi som samfund blive langt bedre til at understøtte lederne på de mindre virksomheder i forhold til, hvordan de kan arbejde med verdensmålene. Bæredygtighed skal blandt andet tænkes mere ind i uddannelsen af fremtidens ledere og i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Men det kalder også på partnerskab for handling, hvor de større virksomheder i større grad udfolder deres kompetencer og viden om indsatsen for verdensmålene til deres mindre leverandører og samarbejdspartnere. Dermed kan de bidrage til, at lederne i de små og mellemstore virksomheder for alvor kaster sig ind i arbejdet for verdens vigtigste plan. Vi har brug for at trække på samme hammel, og det vil også gøre livet lettere for de store virksomheder at leve op til verdensmålene, jo mere det bliver en fælles standard for alle led i fødekæden.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Anders Hvass

Anders Hvass
Anders Hvass
Konstitueret pressechef
Mobil: 3283 3359
E-mail: ahv@lho.dk