Vi må ikke tabe en hel ungdomsårgang i coronaens navn

I snart et år har både de større folkeskoleelever samt gymnasielever i overvejende grad været sendt hjem til fjernundervisning. Det har kostet på både de sociale, faglige og praktiske kompetencer. Derfor er der brug for politisk initiativ på området, så vi ikke taber en helt årgang på gulvet.

19. januar 2021

- Af Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne. Bragt i Altinget den 19. januar 2021.

Der er det seneste år gået megen læring tabt i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, fordi nedlukningerne af samfundet og fjernundervisning ikke har været i stand til at erstatte det fysisk møde mellem unge mennesker og lærere.

Og med den seneste udmelding om yderligere hjemsendelse frem til – som minimum – den 7. februar er politikerne nu nødt til at reagere, hvis ikke vi skal risikere, at en hel årgang af udskolingselever og studerende på ungdomsuddannelserne kommer til at mangle sociale, faglige og praktiske kompetencer.

Digital læring kan ikke erstatte fysisk fremmøde

Hos Lederne er vi som udgangspunkt begejstret for digital læring, men vi er også af den klare overbevisning, at digital læring skal fungere som et supplement til den traditionelle fremmøde-undervisning – og det har coronakrisen i den grad været med til at understrege, at den bør.

Vi ved, at den megen fjernundervisning har gjort eleverne mindre motiverede, hvilket påvirker indlæringsevnen. Samtidig går meget dialog og argumentering med læreren og klassekammeraterne tabt med fjernundervisning, hvilket betyder, at den faglige udvikling svækkes. Derudover halter mange elever bagud på de praktiske kompetencer i forhold til at arbejde i laboratorier eller have hovedet nede i bilmotoren.

Derfor frygter vi hos Lederne, at dem, der nu kommer ud af folkeskolen og ungdomsuddannelserne, ikke har opnået de nødvendige kompetencer til at gå videre på ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelserne eller ud på arbejdsmarkedet.

Derfor er der behov for politisk initiativ nu. For vi må som samfund ikke tabe en hel ungdomsårgang i coronaens navn. 

Med den seneste udmelding om yderligere hjemsendelse er politikerne nu nødt til at reagere, hvis ikke vi skal risikere, at en hel årgang kommer til at mangle sociale, faglige og praktiske kompetencer.

Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne.

Der skal handles hurtigt

Hos Lederne mener vi, at der er behov for en bred vifte af løsninger, der passer til både uddannelserne, eleverne og den læring, der er gået tabt.

Det kan blandt handle om, at man overvejer, om det nogle steder giver mening at aflyse afgangseksaminerne i C- og B-fag, som gymnasieeleverne har stillet som borgerforslag, for i stedet at forlænge uddannelsen, så eleverne har mulighed for at indhente noget af den tabte læring. 

Samtidig kan det overvejes at oprette supplerende undervisning på såkaldte Summer Schools, hvor elever forventeligt kan komme tilbage på den fysiske skolebænk og derfor i højere grad understøttes i arbejdet med at oparbejde deres praktiske, faglige og sociale kompetencer. Dette kunne eventuelt ske i et samarbejde med de lokale virksomheder.

Eventuelle tiltag bør samtidig understøttes med, at der i en periode er behov for flere voksne i undervisningen til at understøtte sårbare elever og studerende, som er blevet tabt meget under nedlukningerne.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil har Børne- og Undervisningsministeriet igennem længere tid arbejdet med en bruttoliste over mulige initiativer, der kan lukke faglige huller på alle niveauer af uddannelsessystemet. 

Det skal her være Ledernes opfordring til ministeren, at denne liste hurtigst muligt bringes i spil i et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer, så vi sammen kan finde hurtige og gode løsninger. Det skylder vi de unge.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk