Vi må ikke gamble med den danske model

Manglen på arbejdskraft er tidens største udfordring for de danske ledere, og derfor er det også helt afgørende, at politikerne tager problemet alvorligt. Løsningsforslaget er at skære i dagpengene til de nyuddannede. Men det kræver grundigere analyse, for ellers risikerer vi at implementere et forslag, som kan underminere den danske model, mener Ledernes administrerende direktør. 

27. september 2021

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten den 27. september 2021. 

Manglen på arbejdskraft er den allerstørste udfordring for danske ledere netop nu, viser en frisk undersøgelse blandt medlemmer af Lederne. Derfor er det også helt afgørende, at Folketinget tager udfordringen alvorligt og sikrer, at ledere og virksomheder kan finde de hænder og hoveder, de behøver. I den aktuelle debat om arbejdskraftmanglen og de mulige løsninger er dagpengesystemet for alvor kommet i vælten. Regeringen ønsker blandt andet at sænke dagpengesatsen markant for nyuddannede, som ikke finder job, umiddelbart efter de har færdiggjort deres uddannelse. I tillæg til det har der også været stor debat om, hvorvidt de nuværende ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Der har været grelle eksempler på, at virksomheder ikke har kunnet finde medarbejdere, selv om jobcentret havde peget på mange ledige, som kunne varetage jobbet. Og senest offentliggjorde Dansk Arbejdsgiverforening en undersøgelse, som viste, at næsten en fjerdedel af de ledige selv siger, at de ikke søger job og ikke er klar til et job. I mit sind er der slet ingen tvivl om, at ledige, som modtager dagpenge eller kontanthjælp, naturligvis altid skal være klar til at tage et job. Det er en af grundpillerne i den danske arbejdsmarkedsmodel, at vi er sikret en ydelse, hvis vi skulle blive ledige, mod at vi til gengæld står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor er det helt afgørende, at både a-kasser og jobcentre reelt slår ned med økonomiske sanktioner over for det mindretal af ledige, som ikke er interesseret i et job.

Når det er sagt, skal vi være varsomme og analysere tingene nærmere, inden vi skærer i dagpengene til de nyuddannede, som ikke kan finde job. De fleste højtuddannede har klart størst risiko for at blive ledige, når de er nyuddannede, hvorimod de senere i livet har lav risiko for ledighed. Eksempelvis er ledigheden for ingeniører, der blev færdiguddannet for mindre end et år siden, på hele 25,1 procent, mens kun 1,8 procent af ingeniørerne med højere anciennitet går ledige. Og kun 2,4 procent af alle medlemmerne i Ledernes A-kasse, som typisk har en vis erfaring på arbejdsmarkedet, er ledige. Hvis dimittendsatsen sænkes betydeligt, er der derfor en betydelig risiko for, at en stor del af de unge højtuddannede ganske enkelt dropper medlemskabet af a-kassen ud fra en betragtning om, at ”forsikringspræmien” er for høj målt op mod den sandsynlige udbetaling i løbet af arbejdslivet.

 

Når det er sagt, skal vi være varsomme og analysere tingene nærmere, inden vi skærer i dagpengene til de nyuddannede, som ikke kan finde job. 

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Derfor vil vi fra Ledernes side opfordre til, at politikerne tænker sig grundigt om, inden de piller ved dimittendsatsen. Vi anerkender, at en lavere dimittendsats samlet set kan have en gunstig effekt i forhold til, at nyuddannede kommer hurtigere i job, og det er naturligvis vigtigt i en tid med mangel på arbejdskraft. Men vi mener samtidig, at det samfundsmæssigt er for fattig en løsning bare at efterlade de unge ledige med færre penge, hvis vi ikke kombinerer det med tiltag, der kan hjælpe dem med at komme i job og sikrer, at kandidaterne ”udklækkes” mere jævnt ud over året, end det er tilfældet i dag, hvor de typisk står til rådighed for arbejdsmarkedet i en sommerferieperiode, hvor der ikke rekrutteres nye medarbejdere i samme omfang som den resterende del af året.

Vi skal huske, at det kan blive fatalt for hele det solidariske dagspengesystem, hvis man mister opbakningen fra de højtuddannede, hvoraf de fleste set over et helt arbejdsliv afleverer langt flere penge til a-kassen, end de får udbetalt i dagpenge. Det tjener os alle godt at have et dagpengesystem, som lønmodtagerne generelt har tillid til og bakker op om, og hvor vi ikke får skabt incitamenter til, at grupper på arbejdsmarkedet finder det mere attraktivt at opnå økonomisk tryghed gennem længere opsigelsesvarsler og andre vilkår end gennem en a-kasse. Det kan være med til at hæmme den fleksibilitet og mobilitet på det danske arbejdsmarked, som betyder meget for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk