Mit Lederne

Vi kommer ikke i mål med grøn omstilling uden dygtige ledere

Vi kommer ikke i mål med grøn omstilling uden dygtige ledere

Ledere, både i det offentlige og private, spiller en afgørende rolle i, at vi lykkes med at nå de politisk fastsatte mål på klimaområdet, lyder det fra Ledernes næstforperson.

14. juni 2022

Klimafornægtelsens stemmer er tystnet siden FN's seneste store klimarapport fra august sidste år. I rapporten slog klimapanelet én gang for alle fast, at klimaforandringerne er reelle, at de er menneskeskabte og at vi alle skal gøre en indsats for at bremse den globale opvarmning.

Ledere, både i det offentlige og private, spiller en afgørende rolle i, at vi lykkes med at nå de politisk fastsatte mål på klimaområdet. Det er nemlig ledere, der kan træffe de rette valg for virksomheder og organisationer, så de bidrager til grøn omstilling, vækst, gode job og velfærd.

Ledernes betydning understreges gang på gang af både politikere og eksperter. Eksempelvis har klimaminister Dan Jørgensen understreget, at for at nå Danmarks klimamål, er der er behov for ledere, der kan udstikke retningen ude i virksomhederne og som i høj grad også er i stand til at få indlejret de bæredygtige værdier i deres organisation.

Det kræver ledere med viden om klima, forståelse for grønne data og tværgående løsninger og ledere, der kan skabe grønt følgeskab.

Danske ledere har viljen og oplever behovet for at tænke og handle grønt, men desværre oplever alt for mange ledere også at famle i blinde i klimaspørgsmålet. En undersøgelse fra Lederne fra efteråret 2021 viser, at godt halvdelen af lederne savner kompetencer inden for en lang række grønne discipliner som fx CO2-opmåling, klimaregnskab og lovgivning.

Behovet for opkvalificering er åbenlyst. Derfor er det afgørende, at alle danske ledere får mulighed for løbende at tilegne sig nye grønne og bæredygtige kompetencer.

Viden og forskning om grøn og bæredygtig ledelse skal styrkes, gøres lettere tilgængeligt og integreres i lederuddannelserne, hvis ledere skal kunne løfte opgaven med den grønne omstilling.

Det kræver ledere med viden om klima, forståelse for grønne data og tværgående løsninger og ledere, der kan skabe grønt følgeskab. 

Pernille Simonsen
Næstforperson i Lederne

Det er man godt i gang med på Aalborg Universitet, hvor man knytter bånd mellem det omkringliggende erhvervsliv på den ene side og forskningsbaseret viden og uddannelser inden for klima og grøn omstilling på den anden side.

Det styrker broen mellem uddannelse og job og sikrer målrettet efteruddannelse, der giver ledere i Nordjylland de grønne kompetencer, de efterspørger.

Én ting er efteruddannelse. Der er også behov for at sikre, at den næste generation af ledere får den nødvendige viden og de rette kompetencer til at gå forrest i virksomheder og organisationer, ikke mindst på klimaområdet.

Det understøttes f. eks. af Reformkommissionens nye anbefalinger om, at der på universiteterne etableres mere fleksible og erhvervsrettede kandidatuddannelser. Sammen med anbefalingen om yderligere fokus på kompetencer inden for klimaudfordringer og grøn omstilling er det et godt bud på, hvordan vi klæder de unge, der går universitetsvejen og måske bliver ledere senere, på til at handle og tænke grønt.

Hvis alle ledere klædes på til grøn og bæredygtig ledelse, står vi stærkere i den fælles indsats for at nå de ambitiøse klimamål. Ifølge seneste tal fra Danmarks Statistik fra 2020 er vi i Nordjylland 28.755 selvstændige og lønmodtagere med ledelsesarbejde.

På landsplan er der flere end 295.000.

Tænk, hvor mange ledelsesmæssige beslutninger vi tilsammen træffer hver eneste dag. Mit forsigtige bud er 10. Det vil sige ca. 2,9 mio. beslutninger om dagen. Hvis de alle træffes med fokus på både mennesker, organisation og samfund, så er det da noget, der batter.

Sammen kan vi gøre en verden til forskel.

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk