Vi kan noget særligt i Danmark

Det danske arbejdsmarked er båret af fælles holdånd mellem ledere og medarbejdere, som er unikt i forhold til andre lande. Det er en væsentlig årsag til, at arbejdspladserne har været så gode til at omstille sig til det digitale eksperiment, som coronakrisen medførte.

10. juli 2020

baeredygtighed


Af Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten den 10. juli 2020.

 

Nærmest fra den ene dag til den anden blev tusindvis af danske arbejdspladser i marts kastet ud i et digitalt eksperiment af gigantiske dimensioner. Da statsministeren beordrede en stor del af danskerne på hjemmearbejde, var det farvel til rutinerne på arbejdspladsen og de normale fysiske møder med kolleger, kunder og leverandører og goddag til en helt ny hverdag ved køkkenbordet eller i udestuen og med møder på Skype, Zoom eller en helt tredje platform.

 

Det var en kolossal teknisk og kulturel udfordring, som kunne og måske nærmest "burde" være gået helt galt, specielt i betragtning af at mange samtidig skulle jonglere med pasning og undervisning af børnene ved siden af arbejdet. MEN det gik overhovedet ikke galt.

Hjemmearbejdet ville heller aldrig kunne fungere, hvis vi ikke i Danmark havde en meget veluddannet arbejdsstyrke, hvor medarbejderne samtidig er vant til at arbejde selvstændigt og tage ansvar.

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne

Tværtimod viste Ledernes løbende undersøgelser blandt medlemmerne, at hjemmearbejdet og de digitale møder fungerede forbavsende godt, og tilfredsheden blev endda højere undervejs.

Hvordan pokker kan det så lade sig gøre? Mit svar er, at vi kan noget helt særligt på det danske arbejdsmarked, som ikke ret mange andre lande kan bryste sig af.

Først og fremmest er ledelse i Danmark båret af en høj grad af tillid til medarbejderne, som medarbejderne omvendt også gør sig fortjent til ved ikke bare at udføre deres egne opgaver, men også tage et medansvar for innovation og udvikling på arbejdspladsen.

Når der pludselig skal arbejdes hjemmefra, er dygtige ledere, der viser tillid og tør uddelegere til deres medarbejdere, en helt afgørende forudsætning for, at det kan lykkes.

En kontrollerende og hierarkisk ledelsesstil kommer hurtigt til kort, når der skal ledes på distancen.

Danske medarbejdere vil have en leder, som er autentisk og menneskelig, og her har coronakrisen faktisk haft den positive effekt, at lederne i højere grad end normalt har vist flere sider af sig selv over for medarbejderne.

Krisen har for både medarbejdere og ledere givet et kig ind i privatsfæren, hvor børn, samlevere og kæledyr pludselig er blevet en del af baggrundstæppet til møderne.

Hjemmearbejdet ville heller aldrig kunne fungere, hvis vi ikke i Danmark havde en meget veluddannet arbejdsstyrke, hvor medarbejderne samtidig er vant til at arbejde selvstændigt og tage ansvar.

Hvis medarbejderne var afhængige af konstante instrukser fra lederne om, hvordan de skulle løse deres opgaver, ville hjemmearbejdet blive en voldsom maveplasker.

Den tillidsbaserede ledelse og de kompetente og selvstændigt tænkende medarbejdere er - sammenholdt med en stærk digital infrastruktur - også årsagerne til, at Danmark på længere sigt kan komme styrket ud af coronakrisen.

Vi er nemlig under krisen blevet endnu stærkere rustet til den digitale transformation, som venter os i de kommende år.

Dansk ledelse har potentialet for at blive et internationalt forbillede for ledelse på distancen, og dansk erhvervsliv kan blive mere konkurrencedygtigt og profitere på de nye - ovenikøbet mere bæredygtige - arbejdsformer, som coronaen tvang os ud i.

Kontaktoplysninger

soeren_web
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
some_bodil3
Bodil Nordestgaard Ismiris
Administrerende direktør
Mobil: 2363 2941
E-mail: bni@lederne.dk