Vi kan ikke blive ved med at skubbe klimaudfordringerne foran os

Det går for langsomt med at nedbringe CO2-udledningerne til, at vi kan nå det ambitiøse klimamål for 2030. Derfor er der ingen grund til at tøve med en CO2-afgift.

16. november 2020

- Af Mette Skak-Nielsen, chefkonsulent, Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Avisen Danmark 16. november 2020

Regeringen satser på, at ny teknologi kan hjælpe os til at nå målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.  Hos Lederne håber og tror vi også, at nye, endnu ukendte teknologier kan løse nogle af klimaudfordringerne, men vi mener, at det er for usikkert at regne med, at teknologien kan fjerne alle sten på vejen frem mod målet om 10 år. Derfor er det også nødvendigt, at der indføres en CO2-afgift, som afspejler de danske klimaambitioner.

Vi aner nemlig af gode grunde ikke, hvilke teknologiske landvindinger fremtiden byder på. Og vi kan ikke løbe an på, at teknologien kan løse klimaproblemerne inden 2030. Ny teknologi kan tage lang tid at udvikle og udbrede. Eksempelvis blev den første solcelle sat til salg i 1950’erne, men det er først efter årtusindskiftet, at den kommercielle udvikling af solceller for alvor har taget fart.

På andre områder, som eksempelvis eldrevne fly, tager udviklingen også tid, og eldrevne fly har endnu ikke rigtigt fået luft under vingerne.

For at løse klimaudfordringen må der derfor flere værktøjer i brug. Som flere eksperter peger på, er en bred CO2-afgift nødvendig. Det haster med at melde ud til lederne på landets virksomheder, hvordan en CO2-afgift skrues sammen, så lederne kan begynde at planlægge efter det. Lederne er allerede i gang med den grønne omstilling, og en del af dem ser positivt på en CO2-afgift, viser spørgeundersøgelser blandt medlemmer af Lederne. Men de er nødt til at have tid til omstille sig på de nye tider med et grønt skatte- og afgiftssystem.

En CO2-afgift skal indrettes, så virksomhederne får incitament til at omlægge deres produktion uden, at deres konkurrenceevne undergraves. Derfor er det vigtigt, at afgiften indfases over en længere periode, og at andre skatter og afgifter lempes samtidig, så skattetrykket på virksomhederne ikke øges nævneværdigt.

 

Kontaktoplysninger

msk
Mette Skak-Nielsen
Chefkonsulent
Mobil: 2399 3138
E-mail: mek@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk