Vi har i den grad brug for et opgør med det kønsstereotype uddannelsesvalg

Den kommende ekspertgruppe, der skal kigge på, hvordan vi sikrer en bedre kønsbalance på de videregående uddannelser – og dermed også på sigt på arbejdsmarkedet – bør rette et skarpt blik mod både uddannelsesmiljøerne og det efterfølgende arbejdsmarked, der uddannes til. 

13. december 2021

-Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne. Bragt på Altinget.dk den 13. december 2021. 

Når vi kigger ud over det danske uddannelseslandskab, er der – trods mange års forsøg på det modsatte – desværre fortsat en klar tendens til, at mænd og kvinder søger mod forskellige typer af uddannelser. 

På sygeplejerskeuddannelserne var mere end ni ud af ti af de optagne i år kvinder, mens mændene var i overtal på it-uddannelserne og udgjorde 70 procent af studieoptaget. Faktisk var det sådan, at der på mere end halvdelen af vores videregående uddannelser ved studieoptaget i år var en klar overvægt af enten mænd eller kvinder og tendensen har været den samme de sidste mange år. 

Det er der behov for, at vi får gjort noget ved, og løsningen kan ikke findes alene ved at fokusere på uddannelsesmiljøerne. Der er også brug for, at vi sikrer, at det bliver attraktivt for kvinder at tage jobs inden for de såkaldte mandefag, ligesom at mænd skal føle sig velkomne og anerkendte i kvindefagene – og de løsninger kan kun skabes i samarbejde med dansk erhvervsliv.

Stor kønsulighed kan koste dyrt
Det har store konsekvenser, hvis et fagområdet har svært ved at tiltrække begge køn. Ikke kun for den enkelte mand eller kvinde, der kan føle sig begrænset i at følge sin drøm på grund af sit køn, men også for arbejdsmarkedet helt generelt. 

Det ser vi et tydeligt eksempel på nu, hvor der på mange af de områder, hvor vi har en stor mangel på arbejdskraft – fx IT-området, på de grønne erhvervsuddannelser og på velfærdsuddannelserne – også er store ubalancer ift. kønssammensætningen. 

At bryde med indlejrede normer om, hvad der er typiske mande- og kvindejobs og -uddannelser er et langt sejt træk, som kræver indsatser fra mange aktører

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne

Samtidig skaber kønsubalancen ikke kun rekrutteringsproblemer. Den risikerer også at blive en hæmsko på arbejdsmarkedet for den danske konkurrenceevne, fordi vi med en stor ubalance i kønnene også risikerer at miste innovations- og udviklingskraft, fordi vi ikke formår at bringe alle perspektiver og løsningsforslag i spil. 

Derfor skal vi have gjort op med det kønsstereotype uddannelsesvalg.

Styrket vejledning, stærke uddannelsesmiljøer og brancher, der viser vejen for minoritetskønnet
At bryde med indlejrede normer om, hvad der er typiske mande- og kvindejobs og -uddannelser er et langt sejt træk, som kræver indsatser fra mange aktører. Fra Ledernes side vil vi fremhæve tre vigtige indsatser:

For det første skal uddannelsesvejledere på alle niveauer have blik for at åbne uddannelsesvalget op for fremtidens arbejdskraft og undgå at reproducere stereotype forventninger til mande- og kvindefag, når de vejleder unge i valg af uddannelse og karriere.

For det andet skal der arbejdes med at tiltrække og fastholde minoritetskønnene på de videregående uddannelser, da vi ved, at minoritetskøn generelt trives dårligere og har en større risiko for at falde fra. Derudover betyder en meget skæv kønsbalance i sig selv, at det andet køn er svært at tiltrække – med andre ord skal der en meget aktiv indsats til for at bryde med en meget skæv kønsfordeling.

Og endeligt skal vi, som det tredje, være meget bedre til at vise en langt bredere variation af karrieremuligheder inden for de stereotype mand- og kvindeuddannelser; altså de uddannelser, som typisk fravælges af det ene køn, fordi de opfattes som fag, der alene taler til det andet køn. Her kan ledere, virksomheder og brancher gå forrest ved at synliggøre, at der er behov for og plads til begge køn ude på arbejdspladserne – og endnu vigtigere at kønsmæssig diversitet i den grad er efterspurgt hos de danske ledere.

Lykkes vi med ovenstående vil piger og drenge kunne se, at de kan høre til alle steder på arbejdsmarkedet. For selvom vi i dag siger, at drenge også kan være sygeplejersker eller at piger også kan være IT-eksperter, så kan det klinge hult, hvis ikke vi kan fremvise de succeshistorier, der er ude på de danske arbejdspladser med kvinder og mænd, som har brudt kønsnormerne – og her skal vi bruge hjælp fra de mange stærke rollemodeller i danske virksomheder og ledere.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk