Brug for et mangfoldigt erhvervsliv

Vi har brug for diversitet i medarbejderstaben, men vi har også brug for diversitet i ledelseslaget, så vi får de allerdygtigste ledere, der samtidig kan fungere som vigtige rollemodeller for mangfoldighed i alle lag af erhvervslivet.

23. august 2021

- Af Lars Andersen, arbejdsmiljø- og ligestillingschef i Lederne. Bragt i Børsen den 23. august 2021 i let redigeret form.

Børsen har i de senere dage – og mange tak for det – sat fokus på LGBT+-personers muligheder og vilkår på danske arbejdspladser. Artiklerne og undersøgelserne bag viser desværre, at der stadig er nogle betydelige barrierer, før seksuelle minoriteter får samme muligheder på arbejdsmarkedet som alle andre. Dels siger tallene, at hver femte ikke tør være åben om deres seksualitet på arbejdspladsen, og dels er det en forsvindende lille del af de danske topledere, som er åbne om, at de er LGBT+.

Samtidig viser en undersøgelse, som vi har gennemført i Ledernes medlemspanel, at seks procent af lederne i løbet af de seneste tre år har haft medarbejdere, som er blevet chikaneret, diskrimineret eller mobbet på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet.

Alle uanset seksualitet og kønsidentitet skal kunne gå trygt på arbejde og udføre sit job uden at blive diskrimineret af kolleger, ledelse eller kunder.

Lars Andersen, arbejdsmiljø- og ligestillingschef i Lederne.

Det lyder måske ikke af så meget, men det er bare helt uacceptabelt, at nogen overhovedet skal udsættes for den slags på deres arbejdsplads i 2021. Og sandheden er nok desværre også, at det reelle problem er endnu større, end tallene viser, fordi der formentlig er medarbejdere, som oplever problemer, uden at lederen ser eller hører om det.

Den slags skal vi simpelthen have fuldstændig udryddet fra det danske arbejdsmarked. Alle uanset seksualitet og kønsidentitet skal kunne gå trygt på arbejde og udføre sit job uden at blive diskrimineret af kolleger, ledelse eller kunder. Det skylder vi de enkelte medarbejdere, men det er i høj grad også vigtigt for virksomheden at have en kultur, hvor der er plads til alle. Trivsel er en forudsætning for at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere og få en medarbejderstab med forskellige baggrunde, som giver de bedste forudsætninger for at tænke nyt.

Det gælder også på leder- og toplederniveau, hvor vi har brug for, at vi får de allerdygtigste ledere, som samtidig fungerer som vigtige rollemodeller for mangfoldighed i alle lag af erhvervslivet.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk