Vi har brug for at tiltrække flere kvindelige talenter til tech-branchen

I disse coronatider er det blevet mere tydeligt end nogensinde før, hvor afhængige vi er af digitale løsninger. Derfor er det også mere relevant end nogensinde før, at både mænd og kvinder bidrager til morgendagens digitale løsninger.

07. marts 2021

- Af Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne, og Caroline Andersen, bestyrelsesmedlem i Women In Tech Danmark. Bragt på A4 Arbejdsliv den 7. marts 2021.

Der er brug for diversitet i udviklingen af fremtidens digitale løsninger, men når vi kaster et blik ud over de danske tech-virksomheder, er kvinderne desværre i kraftigt undertal og varetager i dag kun en fjerdedel af alle it-jobs. 

Samtidig kan vi se, at andelen af kvindelige studerende på it-uddannelserne ligger stabilt omkring 27 procent, så vi ser desværre heller ikke ind i en nærtstående fremtid, hvor vi får en markant større andel af kvinder med it-faglig baggrund. 

Men hvorfor er ovenstående så et problem?

For det første har vi en akut mangel på medarbejdere med it-kompetencer. Allerede i 2030 forventes det, at vi kommer til at mangle 19.000 it-specialister – og skal vi løse manglen på it-arbejdskraft, skal vi have flere kvinder med ombord. 

For det andet så har vi brug for diversitet i udviklingen af fremtidens teknologi. Vi har brug for at få alle talenter i spil, når vi skal lede den digitale transformation og udvikle fremtidens digitale løsninger. Derfor er det et alvorligt problem for dansk erhvervsliv – og i sidste ende det danske samfund – at vi er så dårlige til at udnytte den kvindelige talentmasse og tiltrække kvinder til tech-branchen. 

For det tredje så fylder teknologi efterhånden meget i stort set alle brancher; og det kommer kun til at fylde mere og mere. Derfor har vi brug for, at kvinderne får øjnene op for de mange karrieremuligheder og særligt lederjobs, som den digitale udvikling bringer med sig.

Vi ser desværre heller ikke ind i en nærtstående fremtid, hvor vi får en markant større andel af kvinder med it-faglig baggrund.

- Af Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne, og Caroline Andersen, bestyrelsesmedlem i Women In Tech Danmark.

Og hvad kan vi så gøre for at løse den aktuelle udfordring? 

Hos Lederne og Women in Tech Danmark, der har til formål at inspirere flere kvinder til at vælge en karriere i tech, vil vi gerne pege på løsninger, der kan afhjælpe problemet her og nu, men også på den længere bane. 

På den korte bane er der brug for netværk, rollemodeller og mentorordninger til at tiltrække flere kvinder til tech-branchen og til lederstillinger i tech. I Women in Tech Danmark har vi med stor succes igangsat en mentorordning, hvor vi matcher erfarne mentorer fra tech-branchen med spirende kvindelige it-talenter; og den næste runde starter her i februar med det hidtil største hold af rollemodeller, som over fem måneder vil rådgive et hold af mentees. Det er vigtigt, for tech-branchen skal blive bedre til at vise diversiteten af jobs og synliggøre, at tech-branchen er en vigtig brik i at løse store samfundsmæssige udfordringer. 

På den lange bane skal vi løse en mere generel udfordring med at tiltrække flere piger til de tekniske uddannelser. Her handler det om at fange og fastholde pigernes interesse for IT allerede i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Flere undersøgelser viser, at piger er dygtige til de tekniske og naturvidenskabelige fag, men mister interessen med alderen og har lavere tiltro til egne it-evner end drengene. Derfor skal der udvikles tilbud, der appellerer til pigerne. Der er allerede gode erfaringer med IT-camps og coding-cafeer for piger, som man med fordel kan udbrede. Men det er også vigtigt, at undervisningsmateriale, vejledere, lærere og forældre ikke hænger fast i gamle kønsstereotype forestillinger om uddannelses- og jobvalg, som også præger pigernes uddannelsesvalg. 

Endeligt kan virksomheder og ledere i tech-branchen med fordel inddrages langt mere i undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, så bredden i karriereveje inden for tech præsenteres for de unge kvinder og piger.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk