Kære uddannelsesverden: Vi er nødt til at have en dialog om SU

Vi er nødt til at nytænke SU-systemet. Og vi har brug for at skabe et debatmiljø, hvor det er muligt at tænke SU ind i en samlet plan for et mere fleksibelt og målrettet uddannelsessystem, uden at man ryger i to krigslejre.

30. januar 2020

Af Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne. Bragt på Altinget.dk den 30. januar 2020.

I Danmark er vi stolte af vores uddannelsessystem – og med god grund. Vi har sikret, at alle unge kan uddanne sig gratis og at de har et forsørgelsesgrundlag under uddannelsen i form af SU, som er med til at understøtte de unges incitament til at investere i videregående uddannelse.

Derfor uddanner flere og flere unge sig i dag. Men det betyder også, at udgifterne til SU er steget støt gennem årene. I 2018 udgjorde udgifterne til SU på de videregående uddannelser ikke mindre end 15,5 mia. kroner, hvilket svarer til en stigning på 56 pct. siden 2008 (i 2020-pl). I 2020 forventer vi at bruge 16,6 mia. kroner, så udviklingen er fortsat stigende.

Til sammenligning udgjorde universiteternes direkte uddannelsesomkostninger 8,9 mia. kroner i 2018, hvilket sat på spidsen betyder, at vi bruger flere penge på at understøtte de studerende end på uddannelserne selv.

Alt dette taler for, at vi har behov for en diskussion af det nuværende SU-system og en nytænkning af uddannelsesstøtten.

Vi har hverken råd til at beholde uddannelsesstøtten i sin nuværende form eller helt omlægge til en fuldt ud lånebaseret SU på kandidatuddannelserne, hvis vi fortsat skal udvikle Danmark som et stærkt vidensamfund.

Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne.

Kort sagt er en reform af SU ét blandt flere håndtag, som vi kan dreje på for at skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem, der matcher arbejdsmarkedets kompetencebehov og som samtidig fastholder det frie uddannelsesvalg og udvider mulighederne for livslang læring.

I de senere år har der været flere konkrete forslag til en SU-reform, men det er svært at finde løsninger med konsensus, fordi SU-debatten oftest reduceres til en sort-hvid debat. Der er behov for, at vi skaber et miljø, hvor det er okay at diskutere SU, uden at man ryger i to krigslejre.

For vi har hverken råd til at beholde uddannelsesstøtten i sin nuværende form eller helt omlægge til en fuldt ud lånebaseret SU på kandidatuddannelserne, hvis vi fortsat skal udvikle Danmark som et stærkt vidensamfund.

SU-system skal understøtte arbejdsmarkedet og mere fleksibel uddannelse

Hos Lederne foreslår vi, at uddannelsesstøtten på kandidatuddannelsen omlægges delvist til lån. Vores anbefaling er, at SU-stipendiet reduceres med 30 procent, som de studerende så tilsvarende kan låne ekstra i SU-lånerammen. Det vil sikre, at den studerendes samlede rådighedsbeløb forbliver uændret og samtidig skabe økonomisk råderum til at styrke kvaliteten på de videregående uddannelser.

Samtidig vil en sådan justering af SU-systemet gøre kandidatgraden til et aktivt tilvalg og en investering frem for en selvfølge for de mange tusinde universitetsstuderende. Og det vil få flere unge til at overveje, om de nødvendigvis skal have en femårig universitetsuddannelse eller om de kan bringe deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet allerede efter en bacheloruddannelse.

Samtidig foreslår vi også det sjette SU-år øremærkes til livslang læring. Hvis det ikke er anvendt i studietiden, kan det gemmes og anvendes som tilskud til videreuddannelse senere i den enkelte karriere. Det er et skridt i den rigtige retning som gør op med en forældet tankegang om at en grunduddannelse giver kompetencer til et helt arbejdsliv.

Ændringer er nødvendige. Her er Ledernes bud på en reform af SU-systemet.

Kære uddannelsesverden – hvad siger I?

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk